dinsdag 25 oktober 2016

maandag 24 oktober 2016


Bomenkap Leeuwarden

De opwarming van de aarde is 1 van de grootste problemen waar de mens voor staat. Zelf draagt ze daar door de uitstoot van broeikasgassen aan bij.

Gelukkig hebben we bondgenoten, namelijk bomen. Zij nemen gassen, als CO2, op en produceren zuurstof, dat we nodig hebben. Ho kortzichtig is dan de kap van bomen, zonder ze te vervangen. Vuistregel: voor elke gekapte boom, drie nieuwe planten. Maar hiermee is het drama nog niet compleet. De bomen worden verwerkt tot hapklare brokken voor de open haard. Terwijl we knus bij het brandende haardvuur zitten, komt de opgevangen CO2 weer in de atmosfeer terecht.

zondag 23 oktober 2016


HARLINGER WANDELVERHALEN
DE KOZAKKEN KOMEN!

In november 1813 is het einde van twee decennia Napoleontische overheersing van Friesland voorbij. De Franse legers, met daarin vele Nederlanders, zijn in Rusland verslagen en trekken zich in grote wanorde naar het westen terug. In Harlingen wemelt het van de Franse soldaten, terwijl er nog meer onderweg zijn.
Duitse troepen, versterkt met eenheden Kozakse cavalerie zitten hen echter op de hielen.
In de Harlinger haven liggen al dagen een aantal Franse oorlogsschepen. De wanorde en oproer in de stad nemen toe en de Franse bevelvoerder laat de kanonnen op de vestingwallen op de stad richten om de plaatselijke bevolking onder druk te zetten. Die zijn hiervan niet gediend en de spanning in de vestingstad loopt verder op.
De volgende dagen bereiken steeds meer vluchtende Franse soldaten Harlingen en de reddende haven. Stormachtig weer verhindert echter de vluchtelingen om naar Holland over te steken. Vaten gevuld met buskruit worden naar de schepen gerold. Omdat het Franse kruitmagazijn onbewaakt blijkt, neemt de Nationale Garde onder leiding van luitenant-kolonel de bewaking over.
De stad raakt overvol en de Harlinger bevolking begint de Franse soldaten uit te jouwen, terwijl dronken Franse kanonniers door de stad zwerven en hun soldij opeisen.
De Duitse troepen hebben dan Franeker al bereikt, maar de slechte wegen belemmeren hun voortgang.
Dan wordt het de Harlinger magistraten te gortig. Zij brengen het gerucht de wereld in dat de Kozakken Harlingen bijna hebben bereikt. Voor deze Russische cavalerie hadden de Fransen een heilig gezag gekregen. Paniek ontstond en de Fransen gingen hals over kop aan boord. Toen de schepen vertrokken, stonden de havenhoofden zwart van de mensen, die juichten en “Oranje Boven” schreeuwden, terwijl de eens zo trotse Fransen met gebogen hoofd afdropen.
18 jaar revolutie en Franse overheersing werd luidruchtig en hartgrondig afgesloten.

HARLINGEN


foto van Gertjan Van Drie.
'Irakezen die vluchten uit IS-gebied worden massaal ontvoerd, gefolterd en gedood bij wraakacties' (Amnesty)
Duizenden Irakezen die vluchten uit gebieden die door IS gecontroleerd worden, worden door het leger of door milities ontvoerd, willekeurig opgesloten, gemarteld en zonder proces geëxecuteerd.


Lees meer
Ikea Shanghai wil af van hangouderen
Volgens de Zweedse meubelketen wordt het cafetaria van de winkel in Shanghai overspoeld door ouderen, die er de hele dag blijven zitten bij het genot van een kop koffie.


Lees meer
Amnesty: VN moet vandaag tussenkomen om bloedbad in Aleppo te stoppen
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties moet vandaag zelf het heft in handen nemen om het bloedbad onder burgers in het Syrische Oost-Aleppo te stoppen. Dat zegt Amnesty International, dat satellietbeelden en getuigenissen publiceert, die aantonen dat burgers geviseerd worden.


'Allochtonen integreren nooit: hoog tijd om dat schijngevecht te stoppen'
'De bewijslast van de geschiedenis staat in schril contrast met wat wij vandaag, een halve eeuw na het begin van deze migratie, van onze diversiteit verwachten', schrijft journalist Jelle Henneman. 'Een integratie op onze voorwaarden komt er niet.'


Lees meer
Met salmonella besmette eieren geleverd aan honderden restaurants in België
Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) waarschuwt voor de aanwezigheid van met salmonella besmette eieren afkomstig uit Polen in enkele honderden restaurants verspreid over ons land.


Lees meer
Anthony Godfroid
'Al drie jaar wordt perfect eetbaar fruit vernietigd, maar u als consument wordt daar niet beter van'
— Anthony Godfroid


'ING versluist aanzienlijk deel van geschrapte banen naar lagelonenlanden'
'ING versluist aanzienlijk deel van geschrapte banen naar lagelonenlanden'Het forse banenverlies bij de Nederlandse bank-verzekeraar ING is niet enkel een gevolg van de toenemende digitalisering.


Lees meer

Did you know: that over 25% of all modern pharmaceuticals come from plants in the Amazon Rainforest?
Did you know: that the Amazon is home to over 44,000 species of plants?
(Most ethnobotanists agree that this region is the most obvious place to look for the cure for cancer, M.S., Alzheimer’s, you name it!)
But here is the most unbelievable fact...
Did you know: that, believe it or not, only 1% of these Amazonian plants have been studied by scientists for their healing potential?

Bayer and Monsanto?!

This mega-merger is a BIG deal: combining these two corporate giants gives them enormous market share in GMO seeds, pesticides and more. This proposal follows a troubling trend of giant agriculture company mergers — leaving just a few companies in control over the building blocks of our food system.

This consolidated market will leave farmers with fewer options and higher prices, and will result in fewer real options for us in the grocery store. Monsanto and Bayer make the perfect super-villain tag team — and both are used to using their influence to downplay the negative consequences of their products. (Think about Bayer’s defense of neonicotinoid pesticides, which damage bees and monarch butterflies, and Monsanto’s defense of glyphosate, a probable human carcinogen.)

Federal regulators should block this merger to prevent further corporate control of our food supply.

Sign the petition to the Department of Justice to reject this mega-merger!

Big banks are dishing out millions to build a giant coal project next to one of the world’s most diverse forests, home to endangered tigers! A leaked UN report just slammed the project. Now the banks are freaking out and scrambling to figure out what to do. Let’s make this a pariah project and save the home of the last tigers:

Sign the petition

zaterdag 22 oktober 2016

HEROES: ROSA LUXEMBURG

HARLINGEN

Aan

de burgemeester

van Harlingen,drs. R. Sluiter,L.S.,Op mijn eerste treinreis van Leeuwarden naar Harlingen viel me het al op. Afwezigheid van weidevogels.

Enkel eenden, meerkoeten, kraaien en meeuwen.

In de daaropvolgende jaren werd het mij, en velen met mij, duidelijk, dat afname van kievit, grutto en tureluur (o.a.) schrikbarend was.Vreemd vond ik het, toen ik een setje postzegels kocht uit de Vogelserie. Het ging om de grutto en je kreeg er een stempeltje bij: Nederland, Gruttoland!

Op de postzegels informatie over deze weidevogel:

ze was uitbundig aanwezig als stand- en trekvogel!Het laatste onderzoek toont het drama aan. Over een jaar of tien zullen, bij ongewijzigd beleid, de weidevogels zijn verdwenen.Ik verzoek U dan ook als uitgangspunt voor het Harlinger beleid te nemen, dat er binnen de gemeente grenzen

(weidevogel)vogel vriendelijk en stimulerend zal worden gewerkt.Hoogachtend,

drs.Jan van den Hoff

voorzitter Verenigd Links,
afdeling

 Harlingenvrijdag 21 oktober 2016

HARLINGER WANDELVERHALEN


Ta-ra-ra boem-dij-ee

de dikke dominee
die heeft zijn gat verbrand
al aan de kachelrand

In mijn jeugd, zongen wij dit liedje met veel plezier.
Je doorbrak daarmee een aantal taboes.
Corpulentie, de kerk en het ondernavelse. Er was niet veel fantasie voor nodig, om een jammerende dominee te visualiseren.
Immers, thuis stond een, in de winter roodgloeiende, kolenkachel.
Het oorspronkelijke liedje had andere woorden. Het ontstond na een gruwelijke gebeurtenis in Harlingen. En toch ook weer, menselijk.
( Uit het archief van de Leeuwarder Courant)DE BLIKKEN DOMINEE

DE MOORD AAN DE NOORDERHAVEN TE HARNSTarara boemdiee

De blikken dominee

Die schoot met kruit en lood

Zijn arme naaister dood

Nu zit hij in de kast

Al aan een ketting vast

De jongens roepen luid:

Die komt er nooit meer uit


Volksliedje (1894), gemaakt n.a.v. de moord gepleegd door de Harlinger dominee J.Barger.


Dominee Johan Barger woonde op de Noorderhaven nr. 29. Hij was in 1888 aangesteld als predikant bij de Hervormde Gemeente in Harns. De 17-jarige Catharina Helena Mirande, was de dochter van de eigenaar van een manufacturenzaak aan de Voorstraat. Cato was haar roepnaam en ze hielp, tegen betaling, de domineesvrouw met naai- en verstelwerk. Ze werd een huisvriendin. Uit de dagboeken van de dominee blijkt, dat hij vanaf 1892 geobsedeerd was van het meisje. Zo probeerde hij bij haar af te dwingen, dat ze, ook na een eventueel huwelijk, door hem mocht worden geliefkoosd. Was er sprake van enige instemming? We weten het niet. Op een bruiloft van de familie Mirande gaat dominee Barger zijn boekje ver te buiten en schopt hij een scene. De winkelier verbreekt elk contact en verbiedt ook zijn dochter om de familie Barger te bezoeken. Na een maand, 6 maart 1894, krijgt Johan Barger zijn echtgenote zover om Cato bij hen thuis te inviteren. Misschien dat de zaak uitgepraat kon worden. Als zijn vrouw op de bovenverdieping de jas van Cato ophangt, lokt de dominee de jonge vrouw naar een voorkamertje en deed vervolgens de deur op slot. Toen zij hem afwees, werd de dominee razend, greep een revolver uit zijn broekzak en schoot op zijn jeugdige geliefde. Het eerste schot miste, het tweede bracht Cato ten val. Van dichtbij schoot hij nog een aantal malen door haar hoofd. Vervolgens pakte hij zijn hoge hoed en wandelde in alle rust naar het politiebureau. Het pistool had hij nog bij zich.
Mevrouw Barger had het lawaai gehoord. maar toen ze beneden kwam, was haar man al op weg naar het politiebureau. Toen het tot haar doordrong, wat er was gebeurd, probeerde ze zich in de Noorderhaven te verdrinken. Haar dienstmeisje Eke kon dit nog maar net verhinderen.
Johan Barger werd tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Het vuurwapen had hij in Amsterdam gekocht. Hij overleed echter al in 1900 en werd op het gevangeniskerkhof te Leeuwarden begraven. Mevrouw Barger heeft Harlingen snel verlaten. De woning, waar zich dit drama heeft afgespeeld, is nog steeds aan de Noorderhaven te vinden. Als U wilt, kunt U een blik werpen in het voorkamertje waar de ontknoping van dit liefdesdrama plaatsvond. Johan Barger werd in Amsterdam geboren en was eerder predikant in Garnwerd. In 1875, hij woonde toen nog in Amsterdam, publiceerde hij een dichtbundel: Van Bloesems en knoppen.

Uit Harlingen wordt gemeld, dat de predikant van de Hervormde gemeente aldaar, J.Barger, eene jonge dochter, tot zijne gemeente behoorende. heeft doodgeschoten. De aanleiding van de moord is teleurgestelde hartstocht. Het vermoorde meisje was als naaister werksaam aan het huis van den predikant. Deze liet haar op sijne studeerkamer komen om haar geld aan te bieden. Wat er toen tusschen hen beiden is voorgevallen, is niet met zekerheid bekend. Alleen is gebleeken, dat hij uit eene revolver seven schoten op haar heeft gelost. Men heeft vijf kogels in het hoofd van het meisje gevonden. De misdadiger is gisternamiddag 3 uur gevankelijk naar Leeuwarden vervoerd. Hij is een man van ruim 40-jarige leeftijd.
(Bron: Nieuwsblad van het Noorden),


donderdag 20 oktober 2016

foto van NARA, a Bulldog Francesa.


FRIESE SPOT- EN SCHIMPNAMEN:
Bronzen beeld van Bert Kiewiet


HARLINGEN: Tobbedansers, Ringriders, Neven
Men zegt, dat arbeiders van een leerfabriek 's nachts beestenvellen in een teil legden om te weken. De volgende dag ging men die vellen treden in de teilen. Men danste als het ware in een tobbe (teil).
Dat treden vond plaats, om de wol of het haar, dat nog aan de huiden zat los te weken. Dr. Jos. Schrijnen zegt, dat de Harlinger stoffenverver als het ware te dansen stond in een tobbe.
Ook Walling Dijkstra spreekt van wollen kledingstof, die in tobben werd getreden. Het betrof hier het destijds bekende Friese- of Harlinger bont.


Andere lezing: Er woonden eertijds veel wevers in Harlingen, die een bijzonder soort linnen (later katoenen) stof vervaardigden onder de naam Harnser bont. Het weven en verven gebeurde in het klein, handwerk vooral in de eigen woning, want fabrieken bestonden er in die tijd nog niet. Wanneer het linnen garen blauw geverfd was, moest het in fris, schoon water worden uitgespoeld. Dat gebeurde in grote kuipen of tobben. De verver sprong met blote voeten in de kuip en treedde het garen net zo lang, tot het spoelwater helder was.
De naam Ringriders werd vroeger ook als scheldnaam voor de Harlingers gebruikt. Dit omdat ze een afdruk van een ring op hun billen hadden. De naam komt voort uit de (veronderstelde) rijkdom van de Harlinger inwoners. De armen in de buitengebieden moesten 's nachts naar het hoeske, maar de Harlingers hadden een bedspiegel onder het bed staan, waarop ze hun behoefte konden doen.

Neven zijn lastige kleine steekmuggen. Als ze de mens steken, is dat pijnlijk en irritant door de jeuk. Met neven worden derhalve lastige lieden genoemd. Nee, ik ben een Harlinger! Dat antwoordde een tobbedanser, toen hij in Holland werd gevraagd of hij soms uit Friesland kwam.


Franeker, klok Martinitoren (foto: stadsfotograaf)FRANEKER: KLOKKENDIEVENSTERRENKIEKERS

In de Middeleeuwen hebben de Franekers Harlingen overvallen en geplunderd.
Friesland ging toen gebukt onder de strijd tussen de Vetkopers, waartoe Harlingen behoorde en de Schieringers. Als buit namen ze onder andere de klokken uit de Dom van Almenum mee. Franeker voert nog steeds een stadswapen, waarop een gouden klok op een blauw veld. Johan Winkler stelt dat het stadswapen de oorsprong is van de spotnaam. Anderen beweren, dat de Franekers de klokken van het naburige Tsjum hebben gestolen.
.
Sterrenkiekers heten de Franekers tijdens de carnavalstijd.
De plaatselijke carnavalsvereniging heet de Sterrenkiekers en die naam heeft natuurlijk te maken met het fameuze planetarium van Eise Jeltes Eisinga

zondag 2 oktober 2016


'Wereldwijd 30 miljoen slaven' - BUITENLAND - PAROOL


WIST U DIT?

Door Master Klaas (SiTU)

We hebben ons de woede van Poetin op de hals gehaald. De oorzaak is dat het door  Rusland aangehouden Greenpeace-schip onder Nederlandse vlag vaart! Het fiere Rood-Wit-Blauw als nieuwe piratenvlag!

Is Greenpeace actief in het Noordpool- gebied, in de omgeving van de Zuidpool is “SeaSheperd” actief. Zij volgen de Japanse walvisvaarders hinderlijk en proberen de jacht te voorkomen. Het “moederschip” wordt bekogeld met een aardappelkanon en netten worden uitgegooid, die bedoeld zijn om de schroeven te blokkeren. Heftig allemaal.

Maar U raadt het al. Niet alleen zijn er Nederlanders aan boord van het drietal (!) schepen, de “Seasheperd” vaart ook onder Nederlandse vlag.

Waar een klein land, groot in kan zijn.
SiTU ALERT: THINK PEACE

CAN'T YOU HEAR THE

THUNDER?

SOMEthing to THINK ABOUT


Rond het jaar1900 kreeg 1 op de 20 Nederlanders te maken met kanker.

Rond het jaar 2000

is dat 1 op de 3.Jian, the crazy monk, SiTU