zondag 26 maart 2017

HOUTSKOOLSCHETS VAN EEN LOKALE AANPAK VAN (JEUGD)WERKLOOSHEID



Van de hand van: drs. Jan van den Hoff


Grachtswalplein 39. Harns



Samenvatting op Hoofdpunten:


 • Geen nieuwbouw, sloop of kaasschaaf maar renovatie, hergebruik en innovatie.
 • Gericht op achterstallig onderhoud, vergroening, verfraaiing en leefbaarheid
 • Participatie van bewoners en betrokkenen

Doelgroep:
 • jeugdige werklozen
 • boventalligen
 • ouderen (vaklui)



Concretisering via lokale projecten. Targets (in eerste aanzet):
 • achterstallig onderhoud en upgrading
 • vergroening en verfraaiing ( bv. Muurschilderingen, kunstobjecten, historische en maatschappelijke details (gevelstenen, bovenlichten, informatie e.d)
 • Duurzaamheid, hergebruik, afvalverzameling.
 • Renovatie en innovatie (energie, water)




Toegespitst op de lokale situatie: gemeente Harlingen; speerpuntprojecten:
 1. Restauratie en renovatie van het Raadhuis
 2. Aanpak stegen binnenstad
 3. Ontwikkeling alternatief afval-inzamelingssysteem en verwerking (plastic, metaal, papier)
 4. Zonnepanelen (haventerrein) en regentonnen


Bovenstaande is voorbeeldmatig.


Financiering en support:
 • gemeente (gelden onderhoud panden, groen, stimulering, beschikbaar stellen faciliteiten en know-how))
 • Vakbonden (scholingsgelden, knowhow)
 • bedrijfsleven ( (bij)scholingsbudgetten, know-how, materiaal wen sponsoring)
 • Overig:
  Ministerie van SoZaW
  Provincie
  Stichtingen (bijv. Hein Buismanstichting)
  Particulieren


Organisatie en uitvoering door een projectbureau (onafhankelijk) en ingevuld via een leer/werkmodel en geschikt/toegankelijk voor specifieke doelgroepen (wajong, gehandicapten). Voortborduren op organisatie Tall Ships Manifestatie.


Opzet, begeleiding en overall-coordinatie: nader in te vullen.


Bestuur gevormd door participanten: Gemeente, Vakbonden en Bedrijfsleven.


Deelnemers krijgen een leerwerk-traject aangeboden van variabele duur en bestaande uit arbeidsparticipatie en onderwijs/vorming. Het “lerend werken-model”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten