zondag 24 september 2017

Vogels, die ik GELUKKIG nog regelmatig zie en groet.

zilvermeeuwen
kokmeeuwen
stern
scholekster
ekster
kauwen
roeken
merel
lijster
mussen
eenden
koolmees
pimpelmees
specht (horen, net als de kikkers)
roodborst
reiger
ganzen
zwaluw
houtduif
tortelduif
(stads)duif
valk
vink
Trump waarschuwt Noord-Koreanen: 'Ze zullen hier niet lang meer rondlopen'
De spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten lopen opnieuw sterk op.

donderdag 21 september 2017


KRAAIENDANS BOVEN EEN DODENAKKER

Zaterdag avond, de zon is al een tijd verdwenen. De nacht kruipt dichterbij. Honderden kraaien cirkelen in dansende lijnen. Zoals spreeuwen dat kunnen en ooit en lang geleden, de trekduif.

Ze schateren en schetteren, als ze, alleen, getwee├źn of in kleine groepen, zich stortten op de bomen van de Algemene Begraafplaats om daar een plaats voor de nacht te vinden. De boomtakken puilen uit als de laatsten arriveren. Plotseling is het doodstil, geen vogel meer te horen.

Het is een grote kolonie kauwen, die overdag de landerijen afstruint en zich hier verzamelen, zeker wel duizend in getal, en de bomen als “roest” (in dit geval tijdelijke slaapplaats) gebruiken. Nestelende kraaien (roeken) vinden we in de voormalige Engelse tuin.

Waarom verzamelen zich hier?

Omdat op de Algemene Plaats een groot aantal oude en dus hoge bomen staan. Voorwaarde voor een kolonie of roest, zijn groepen grote, oude bomen. Die zijn in dit gedeelte van Friesland bijna niet meer te vinden en zelfs het voortbestaan van de kerkhof-bomen, het Harmenszpark en de Roodbaert-tuin is niet gegarandeerd. Ook weersextremen kosten bomen. Vandaar de (schijnbaar) hoge kraaienpopulatie, het kappen van oude bomen dwingt ze tot concentratie en een nomadisch bestaan. Regelmatig worden er grote bomen gekapt, omdat er roofvogels zijn gespot. Ook voor hen geen ongestoorde nestelplaatsen.

Grote concentraties kraaien zijn een indicatie van de “kwaliteit” van de natuur. Ze zijn als gieren, die legers volgden op weg naar het slagveld. Kraaien en andere afvaleters profiteren van verwaarlozing van het land door de megastallen. Wanorde, zoals het wegwerpen van voedsel, geeft ze de wind in de rug. Vogels, die hogere eisen stellen aan hun voeding, verkommeren of vertrekken.

Kraaien zijn dan ook een symbool van verschraling en monotonie.

Grote groepen, rondtrekkende kraaien, zijn een weerspiegeling van de wereld, die we worden geacht te onderhouden.

woensdag 20 september 2017Thousands of desperate Rohingya are stranded on one side of the river between Burma and Bangladesh. They’ve fled horrific terror, are within sight of safety, but have no money to hire fishing boats to cross, and the army is closing in. 

WHEN WILL YOU REALISE, THAT YOU ARE RULED BY GUYS, LIKE THIS.

maandag 18 september 2017


VERENIGD LINKS, afdeling HarlingenIedereen uit de bijstand. Een betaalde baan is mogelijk. Leren en werken en veel praktijk-ervaring.

Deze toezeggingen doet drs. Jan van den Hoff, voorzitter van de afdeling Harlingen in een toelichting bij een notitie over scholing en werkgelegenheid in de gemeente Harlingen.Wij bieden kwaliteits-projecten aan, waaraan elke gemotiveerde werkzoekende deel kan nemen.

We doen een beroep op alle Harlingers, middenstand, bedrijven en overheden om naar mogelijkheid te participeren in iets wat “een totale vernieuwing van onze woonplaats” kan betekenen.
add your name

Brazil's leader is selling huge chunks of protected Amazon forest to corrupt businessmen in return for political favour. But we can stop it together -- if we help create an international scandal that sinks his already tanking national approval rating. 900,000 Brazilians have already signed on -- let's make this the largest campaign in history to save the Amazon!
add your name

vrijdag 15 september 2017

ICT EN SOCIALE MEDIA
aanbod NieuwZuid/ gebouw C

Speel op dit moment met de gedachte om het ict en de pr.kant te scheiden.
Met het tweede bedoel ik de Facebook-pagina die als doel heeft  Ammaroetoe bekendheid te geven en de Harlingers te informeren over doelstelling, plannen, cursussen en gevraagde deskundigheid binnen de projecten. Verder foto's, video's over de lopende activiteiten, een lezing bijv. of een tentoonstelling, Het AMMAROETOE-nieuwskanaal-het tuinproject, buurttuin van de week, foto's van de deelnemers (met summiere tekst). Dit gedeelte zouden door Jan Roorda (als hij dat wil) en mij, kunnen  worden gedragen. Het is een begin
Curus aanbieden met als werktitel "De veranderingen van de ICT". Doelgroep: de wijk en flyeren bij de Vestdijk-gemeenschap en de Maritieme Academie. En dan houdt mijn kennis op. Is dit te organiseren, te bemensen en hoe zou een progrmma er uit kunnen.Cursusduur? Kosten (sponsoring). Maar belangrijk is natuurlijk: willen we dit. Mij lijkt het dat de doelgroep groot is (m.n. de scholen. De cursus interactief?. Edwin zou de drijvende kracht achter de ICT-cursuspoot kunnen zijn en Wim de over-all coordinatie. Ik stel voor dat we hier over niet alle te lange tijd eens van gedachte wisselen. AMMAROETOYOU, Jan
PS Achterliggend: zo maken we het beste gebruik van onze deskundigheden. Zo'n Facebook-pagina lijkt me leuk en ik heb er ervaring mee. Wel wat steun bij de start.

FUTURE, OUR CHILDREN, IN THE MAKING. LIVING THE AMERICAN NIGHTMARE. SiTU-Observation.


dinsdag 12 september 2017


foto van Johan Balt.
Rembrandt in Harlingen


Friesland was vele eeuwen lang slechts over water te bereiken. Was men eenmaal op Fries grondgebied, dan waren de grote en kleine waterwegen en meren het meest betrouwbaar. De wegen in Friesland zelf, maar ook de wegen die ernaar toe leidden waren erbarmelijk. Ze dwongen Philips II, koning van Spanje, boven Zwolle tot de terugtocht, toen hij zijn nieuw verworven gebieden wilde inspecteren.
Harlingen was in die tijd de, vrijwel enige, toegangspoort tot Friesland. Deze positie veranderde pas toen de Afsluitdijk in 1937 werd aangelegd. Er waren dan ook regelmatige veerdiensten op Amsterdam (later ook Hull en Londen), terwijl vanuit Harlingen boten en trekschuiten naar Leeuwarden en Bolsward vertrokken. U kunt zich de dynamiek van dit gebeuren voorstellen. Voor het Heerenlogement vertrokken de boten naar Leeuwarden. Het hoekhuis heet niet voor niets “De Morgenwekker” (de porder, voor reizigers en schippers).
Rembrandt heeft wellicht een aantal malen in een Harlinger logement de nacht doorgebracht. Zeker is, dat hij een aantal malen hier aan wal is gegaan.

De oorzaak van deze bezoeken, zo zou men het kunnen zeggen, was de toenmalige huisbaas van Rembrandt in Amsterdam. Zijn naam was Hendrick van Uylenburg, een beroemde kunstverzamelaar en –handelaar in Amsterdam. Rembrandt was een artiest in opkomst en Hendrick van Uylenburg bezorgde hem opdrachten. Het portret van Nicolaas Ruts dateert uit deze periode.
Via hem leert Rembrandt Hendrick’s nichtje Saskia van Uylenburg kennen. Haar vader is advocaat te en burgemeester van Leeuwarden. Saskia woont met een oudere zuster in het Bildt, ten noorden van Harlingen. Er wordt gediscussieerd of het een verstandshuwelijk is geweest. Vast staat dat het paar zich op 5 juni 1633 verloofde. Rembrandt moet haar toen ontmoet hebben, want terug in Amsterdam tekent hij een bevallige, jonge vrouw met een roos in de hand. Hij schrijft hierbij, dat de tekening de vrouw voorstelt, waarmee hij zich drie dagen daarvoor heeft verloofd. Drie dagen, dat is zo ongeveer de reisduur van Noord-Friesland, via Harlingen naar Amsterdam.
In 1634 trouwt het stel in het Bildt. Dit gebeurt zonder veel plichtplegingen en er is geen familie bij aanwezig. Het lijkt evident, dat het paar direct daarop naar Amsterdam is afgereisd, waar Saskia en Rembrandt bij haar oom intrekken. Het echtpaar is zeker vanuit Harlingen naar Amsterdam vertrokken. In 1639, de zaken gaan goed en de relatie met Saskia, is prima, betrekken ze een groot huis in de Jodenbreestraat (het huidige Rembrandt Huis). Veel geluk brengt deze verhuizing niet. Zoon Titus wordt er ernstig ziek en in 1642 overlijdt Saskia.
Het persoonlijke leven van Rembrandt komt nu in een stroomversnelling. De huishoudster, waarmee Rembrandt een relatie zou hebben gehad, verdwijnt en eindigt in een gesticht. Vervolgens haalt Rembrandt Hendrikje Stoffels in huis om voor de jonge Titus te zorgen. Zij wordt uiteindelijk zijn minnares. Dit leidde tot grote beroering onder de Calvinisten in Amsterdam.
8 Jaar na hun vertrek uit Harlingen is Rembrandt weduwnaar. Dit was niet ongebruikelijk in die jaren. Mannen leefden vaak langer omdat veel vrouwen in het kraambed stierven. Opmerkelijk feit is dat in 1642 Rembrandt zijn meesterwerk “De Nachtwacht” afrondde. Het meisje in dit schutterstableau moet dan wel Saskia van Uylenburg voorstellen.