vrijdag 23 juni 2017

IS BLAAST MOSKEE IN STAD MOSUL OP

Islamitische Staat heeft de historische al-Nurimoskee in de Iraakse stad Mosul opgeblazen. Dat meldt het Iraakse leger. De moskee was voor de terreurorganisatie van groot symbolisch belang. In  dit gebedshuis riep IS-leider al-Baghdadi drie jaar geleden het kalifaat uit.DE STIENEN MAN BROKKELT AF


foto van Berend Pol.

foto van Kevin Huibregt.

maandag 12 juni 2017

United States SecretsSOMETHING TO THINK ABOUT

De eerste reis van Columbus in 1492 was bijna op een ramp uitgelopen. De ontdekkingsreiziger beschikte over kaarten uit het Midden-Oosten, maar hij vergat de afstanden te vertalen in de in Europa gebruikelijke afstanden. Daardoor leek de reis aanzienlijk korter en nam Columbus te weinig voedsel mee.

Maar dit type fouten wordt nog steeds gemaakt. In 1998 sloeg de “Mars Climate Orbiter” te pletter op de rode planeet. De oorzaak: twee teams werkten aan dit project. Het ene team werkte met centimeters, het andere met inches. De computer van de “Orbiter” dacht nog 80 kilometer te moeten afleggen, toen het Mars raakte.

Kosten van deze fout: 125 miljoen dollar.

CNN - The Most Powerful Man in the World (2017)


DE KONING EN ZIJN KAMERHEREN

In iedere provincie heeft Zijne Majesteit de Koning de beschikking over een kamerheer. Amsterdam heeft een ‘eigen’ kamerheer. Kamerheren worden door de Koning benoemd. Zij adviseren, begeleiden en vertegenwoordigen hem in hun ambtsgebied. Kamerheren hebben veel kennis van hun regio en beschikken over een uitgebreid netwerk. Zij zijn actief in het bedrijfsleven, het bestuur, het onderwijsveld of een andere sector en weten goed wat er in hun provincie of stad speelt. Vanuit die ervaring kunnen zij adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van Koninklijke bezoeken aan hun regio. Zij vertegenwoordigen de Koning op belangrijke momenten, zoals bij begrafenissen van vooraanstaande personen of bij 75-jarige huwelijken. Ook worden zij betrokken bij grote evenementen en ontvangsten, zoals Koningsdag, de Nieuwjaarsontvangst en inkomende staatsbezoeken. Verder vergezellen zij de Koning en Koningin Máxima bij streekbezoeken.
Dit adviescollege bestaat uitsluitend uit (oudere) mannen. Vijf ervan, waaronder de koning, voeren een adellijke titel.
Hoezo representatief?


vrijdag 9 juni 2017


SOMETHING TO THINK ABOUTDe toenemende automatisering en oprukkende robotisering maakt het basisinkomen onontkoombaar.SiTU

foto van Peter Karsten.

SOMETHING TO THINK ABOUT
Geen nieuws van het formatiefront. de deelnemende partijen worden het niet eens over het onderwerp migratie, niet over mondiale vluchtelingen-stroom, klink beheersbaar, neutraal en controleerbaar. De Turkije-deal maakt daar onderdeel van uit. Dit land ontvangt miljarden om de vluchtelingen tegen te houden en te voorkomen, dat ze naar Europa oversteken. In plaats van een eindeloze voettocht, wacht hen de vluchtelingen kampen en de veroordeling tot een uitzichtloos en marginaal bestaan.
In de formatie wordt gesproken over een zelfde soort deal en dan met Noord-Afrikaanse landen (Egypte, Tunesië en Algerije). Ook deze landen zouden de migrantenstroom indammen en voor opvang zorgen.
Mist U geen land in dit rijtje? Juist, dat is Libië. Het Noord-Afrikaanse land waar juist het overgrote gedeelte de oversteek naar Europa waagt. Marineschepen patrouilleren intensief om de vele schipbreukelingen op te pikken. Het land van Khadaffi, dat in een staat van anarchie verkeerd en onder het geweld van plaatselijke krijgsheren, die om de macht strijden. Er kunnen, kortom, geen afspraken Libië worden gemaakt.
Collectieve amnesie is een verschijnsel waarbij ingrijpende voorvallen worden vergeten of gemarginaliseerd. Bij Libië moeten we bedenken, dat de NATO actief heeft ingegrepen. Egypte bombardeert de bevolking bijna dagelijks. Khadaffi werd met Amerikaanse wapens gedood. Vanaf dat moment kwamen de Libiërs in een neerwaartse spiraal terecht. Een uitzichtloze situatie.
Maar wat we ook moeten bedenken, is dat Turkije het EU-geld gebruikt om politie en inlichtingendiensten te versterken en de controle op en repressie van de burgerbevolking op te voeren. Dit zal in de Noord-Afrikaanse landen ook gebeuren.
Tenslotte dit. Veel van de IS-recruten en martelaren werden geworven in de vluchtelingen kampen.

HARLINGEN: FRANEKERPOORT

foto van Johan Balt.
vrijdag 9 juni 2017
May verliest meerderheid maar wil wél regering vormen
Het Verenigd Koninkrijk blijft na de verkiezingen achter met een 'hung parliament'.
Lees meer