woensdag 29 november 2017

Something to THINK about
NOMEN EST OMEN.

Kolonialisme en imperialisme moeten worden bestreden en uitgebannen, maar allereerst uit jezelf. Dat begint binnen het “directe zijn”, “imprinting van denken en doen onder “the direct influencers” als ouders, familie, school en je broertjes en zusjes (of het gemis hieraan).' Zwarte Piet is het gevolg van de tekenkunsten van een Amsterdamse onderwijzer, die ook de uitmonstering van Sinterklaas bedacht. Deze vorm van het kinderfeest is relatief jong en aan verandering onderhevig. De reacties op de uitmonstering en de zwarte gezicht zijn m.i. overdreven. Dit kinderfeest is een commercieel festijn en het zal zich hoe dan ook aanpassen. Over een jaar of vijf hoor je niemand hier meer over.
Waar je echter over vijf jaar nog beschikt, dat is namelijk je achternaam. Ik ken een Molukse meneer, die Tutupoly heet. Dat is een koloniale naam, maar wel een om op trots op te zijn. Een naam van waarde binnen oeroude verbanden.
Hoe anders klinken de namen van Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Zo ken ik drie Surinaamse voetballers, die Zeefuik, Winter en Kluivert heten. Niks mis mee, zou je zeggen, totdat je leest, hoe deze namen tot stand zijn gekomen.
Toen Nederland, relatief laat, in de 19e eeuw de slavernij afschafte, kregen de plantage-eigenaren en slavenhouders de nobele taak om hun arbeiders van een achternaam te voorzien. Hun humeur en instelling ten op zichte van de slaaf blijkt uit de gekozen namen.
De kolonialisatie begint bij jezelf. Als ik een achternaam zou dragen, die verwees naar kolonialisatie en slavernij. Dan zou ik de naam veranderen. Een naam met andere wortels. Het kost geld, maar een beter teken vind je niet.

dinsdag 28 november 2017

BBC - Hyper Evolution - Rise Of The Robots - Part 1 of 2


http://www.verenigdlinks.eu/images/huisstijl/logo.png
Nieuwsbrief  10  Verenigd Links  


Verenigd Links is begonnen met een actie om de werknemers van De Friesland te steunen in hun verzet tegen de aangekondigde fusie van de zorgverzekeraar met Zilveren Kruis. Omdat er na een fusie bijna altijd een ontslaggolf volgt. De werknemers van De Friesland willen een zelfstandige eenheid blijven binnen Achmea. Er is gestart met een online petitie op Petities.nl  
Je kunt beginnen met het ondertekenen van de petitie, en misschien wil je zelf ook handtekeningen ophalen en zo helpen met de actie. ( je kunt dan een lijst uitprinten via de bijlage).
Beterschap   
Jan Will is na de fractievergadering van vorige week lelijk ten val gekomen bij het Kruispunt Valeriusstraat, dit vergt nogal wat herstel. Jan we wensen je sterkte de komende tijd ! en we leven met je mee.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Werknemers hebben meer rechten nodig
Het is de hoogste tijd dat werknemers werkelijk kunnen meebeslissen wanneer er een fusie aan de orde is. Wellicht kan zo ook voorkomen worden dat er haast standaard na een fusie een ontslaggolf volgt.
Nu is het zo dat er wel inspraak is, en toch is dat beslist  niet hetzelfde als meebeslissen. Inspraak loopt in Nederland wettelijk via de Ondernemingsraad ( OR), en een werkgever behoort op zoek te gaan naar nog andere vormen van medezeggenschap zoals het werkoverleg. Een OR kan gebruik maken van het instemming en adviesrecht om inspraak te bevorderen.
Personeelsleden van zorgverzekeraar De Friesland boden bestuursvoorzitter Bert van der Hoek een petitie aan tegen de voorgenomen fusie met Zilveren Kruis. Verenigd Links is van mening dat deze werknemers alle mogelijke steun verdienen. Zeker ook van klanten van De Friesland.
Moederbedrijf Achmea bereidt de samensmelting voor en heeft daarvoor ook de instemming van de directie van De Friesland. De zorgverzekeraar wil dit vanwege de tekorten bij dochterbedrijf FBTO.
De OR heeft dan ook gebruik gemaakt van de wettelijke inspraakmogelijkheid en heeft niet positief gereageerd op de fusie. De OR heeft zelfs nog een alternatief voorgelegd waardoor participatiemaatschappij FB Oranjewoud het initiatief heeft genomen met als doel het behoud van de zelfstandigheid binnen het Achmea concern.
Directie voorzitter Bert van der Hoek wil geen externe geldschieter ,want die zal ook zeggenschap willen. Hij voorziet problemen met de gouvernance. Je krijgt dan volgens hem een complexere organisatie en dat wil hij niet. Bovendien wijst hij erop dat de Nederlandse Bank er dan ook iets van zal vinden in haar rol als toezichthouder.
Het is echter de vraag of dat wel zo is, en als het zo is dan is het zaak om daar nog eens goed naar te kijken, want is het toezicht van de Nederlandse Bank er op gericht om de macht van het geld in alles te dienen? Bestuursvoorzitter van der Hoek stelt ook nog dat geld niet het probleem is, want dat is er binnen Achmea voldoende. Dit besluit draait dus puur om economische motieven, geld boven alles, mensen, personeel staan dat maar in de weg. Het is het bekende verhaal, het Neo Liberalisme oordeelt dat geld belangrijker is dan mensen, terwijl ook Bert van der Hoek weet dat er bij een fusie met Zilvere
n Kruis sprake zal zijn van een ontslaggolf. Terecht heeft Roderik Mol van CNV vakmensen opgemerkt dat een fusie niet de juiste oplossing is. De kracht van De Friesland is juist dat ze niet is ingebed in een grote organisatie waardoor ze flexibel kan reageren op ontwikkelingen. Het is dus de hoogste tijd dat de politiek er eens voor zorgt dat de politiek  er voor zorgt dat werknemers werkelijk kunnen meebeslissen wanneer er een fusie aan de orde.
En laten wij de mensen van De Friesland steunen in hun verzet tegen de fusie.   Doe mee en teken de petitie op : petities.nl/steun-de – werknemers –van –de - Friesland      Addy Stoker voorzitter  Verenigd Links
inks.

What the media isn't telling you about Climate Change.


Facebook gaat suïcidale hulpkreten automatisch opsporen, maar niet in Europa
Facebook heeft haar zelflerend algoritme om suïcidale gebruikers op te sporen, uitgebreid. Het zal het detectiesysteem nu overal ter wereld inzetten, behalve in Europese landen. Dat heeft te maken met de strengere Europese privacyregels.
Lees meer

Founder of the Weather Channel Explains How the Global Warming Scare Began


maandag 27 november 2017


Café THE SHOP

Niet opgelet bij aardrijkskunde

De twee jongemannen tuimelden van het lachen over hun mobiel. “Alle Turken terug naar Casablanca.”, brulde een van het tweetal.

Daar zullen ze in Casablanca blij mee zijn!”, klonk het uit de hoek van het café.

Hoezo”, vroeg een van de jongemannen,

Daar komen ze toch vandaan?”

The Netherlands, Holland and The Low Countries - The Difference


SiTU MILIEU MEMO


We moeten ophouden over het weer te praten.
Laten we in plaats daarvan het over
klimaatverandering hebben.

Anonymous CERN Has Created A Portal To An Alien Population


zondag 26 november 2017


Something to THINK about
Burgemeester Crone van Leeuwarden

Bij mijn huisje aan het Tjeukemeer hoor je geen vogel meer. Het zou mooi zijn als Friesland de eerste plek is, waar de biodiversiteit zich herstelt.”

Burgemeester, we houden U aan deze uitspraak en verwachten ook Uw daadwerkelijke inzet.
Herstel van de biodiversiteit is niet alleen mooi, maar ook noodzakelijk en urgent. Plaatselijke projecten moeten worden gestimulleerd.

Om te beginnen wijs ik U op een tweetal projecten, die nu binnen de gemeente een sluimerend bestaan kennen.

    1. vlinderprojecten. Een aanpak, waarbij stad en dorpen door natuur met elkaar worden verbonden. De zogenaamde Honey Highway.
    2. Herstel van hagen en heggen, ooit zo algemeen en nu, in West-Friesland, bijkans verdwenen. Dit is de sleutel tot biodiversiteit, aan planten, vogels, insecten en zoogdieren.

      Zo zou Friesland er dan uit kunnen zien!

Drs. Jan van den Hoff
voorzitter Verenigd Links, afdeling Harlingen
voorzitter

zaterdag 25 november 2017

Something to THINK about
A DAY IN MY LIFE 2
Ook Harlingen wil meedoen aan de gereguleerde teelt van wiet en hasj. Burgemeester Roel Sluiter meldde dit tijdens een burgemeesters-conferentie over de kwestie.

*Dierenambulances door heel Nederland kampen met een tekort aan vrijwilligers, waardoor dieren in nood nog meer in de knel komen.

*Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken is niet van plan de AOW-leeftijd te verlagen. Een bevriezing op 65 jaar en negen maanden is niet realistisch

*
Albert Einstein wist het al. Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor. Wil je dat ze briljant zijn, lees ze dan nog meer sprookjes voor.

*

De 14-jarige dader is een klein kind in een volwassen worden lichaam, en kan impulsen, gevoelens van frustratie en agressie moeilijk reguleren. Hij kan zich moeilijk verplaatsen in iemand anders, heeft weinig moreel inzicht en een verstoorde seksuele ontwikkeling. Daarbij is hij kwetsbaar en nog sterk afhankelijk van zijn ouders.

*
Huisarts Frits Krijnen (65) uit het Friese Balkwil graag met pensioen kunnen. Probleem: hij heeft geen opvolger.


Dochter Eke plaatste een bericht op FaceBook.

*

Woede en verbijstering over de inval bij de basisschool de Cirkel in de Utrechtse wijk Zuilen dinsdagmiddag een actiegroep. Die Zwarte Piet in zijn traditionele vormen willen behouden. De kinderen keken onthutst toe.

*

Dat Parijs de stad van de liefde is, mag als bekend worden verondersteld. Dat Fransen de betaalde liefde omarmen is eveneens bekend, maar dat een, op het oog saai kantorenpand , ooit een schitterend bordeel was met even ondeugende als artistieke muurschilderingen is zelf voor de Lichtstad een surprise.