donderdag 31 maart 2016


VULTURES IN INDIA
There is an ecological disaster going on in India, which affects all layers of society in a dramatic way.
The reason? The vultures are dying in a terrible rate. In some areas each year the population is reduced at a rate of 50%! And the disease is spreading to Pakistan and Nepal.
These vultures have an important place in the “food-chain” of India. But there religious importance is also essential. A small, religious community in India (small for Indian circumstances, in this immense country, live more than one billion people) still follows the rules of Zoroaster, a 3000 year old Persian religious leader. One of this rules has to do with burial rites. After death the body must be given to the elements. The bodies are placed on high, wooden towers and the vultures do the rest. But in recent years, the bodies were not eaten, but rotted away. There were no more vultures, to do the dirty work.
Another role the vultures play role is by eating dead animals. Cadavers are thrown together, outside the village and the vultures finish the job. This natural cleaning stopped by lack of vultures. Their place in the eco-system was taken over by dogs. In a short time hundreds of dogs took over the place. They were not as effective as the vultures were. Many dogs suffered from rabies. They became very aggressive and often attack people. Not treated well, rabies leads to a certain death. To hunt down the dogs is a dangerous operation too and they are hard to catch.
Scientists have down a lot of research to find the cause for this plague. They had a hard time getting fresh samples of a dead vulture. But eventually no known disease was found, which was responsible for the disaster. Fortunately a new test proved, that the reason was not a disease. The vultures were slowly poisoned by the animal meat, they consumed. Certain additives to their diet, were fatal for the birds. These substances must be outlawed, which will take quite some time. Time the vultures don't have.

ps. THE NUMBER OF VULTURES IS ON THE RISE AGAIN, DUE TO MEASURES OF (LOCAL) GOVERNMENT.

CAMBODJA: MALARIAPARASIETEN IMMUUN VOOR MEDICIJNEN
http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/malariaparasieten-in-cambodja-zijn-immuun-voor-medicijnen/article-4000289568238.htm


maandag 28 maart 2016

STAD AAN HET WAD

Athan (Call to Prayer) from Mecca!

WOORDBETEKENIS

spijtoptant (de)

betekenis
(hier:) verdachte die samenwerkt met justitie in ruil voor strafvermindering
 
uitspraak
[spijt-op-tant]
citaat
"Een officiƫle status als spijtoptant is nog niet in wetgeving vastgelegd, erkent Mary. Toch hoopt hij een deal te kunnen sluiten met het Belgische parket, tekende Het Laatste Nieuws op."
Bron:
Advocaat: Abdeslam kan spijtoptant worden (Bastiaan Nagtegaal, NRC Handelsblad, 21 maart 2016)

woordfeit
Toen Indonesiƫ in 1949 onafhankelijk werd van Nederland, konden Indische Nederlanders kiezen of ze de Nederlandse of de Indonesische nationaliteit wilden aannemen. Sommigen kregen na verloop van tijd spijt van hun keuze. Hiervoor raakte eind jaren vijftig de term spijtoptant in zwang: optant is 'iemand die ergens voor opteert, kiest', of specifiek 'iemand die gebruikmaakt van het recht om de oorspronkelijke nationaliteit te behouden'.
Later kreeg spijtoptant de bredere betekenis 'iemand die een eerdere keuze betreurt'. Hieruit kwam de in het citaat hierboven bedoelde betekenis voort: 'verdachte die (uit spijt over zijn daden) samenwerkt met justitie in ruil voor strafvermindering'.
Optant en opteren zijn overigens terug te voeren op het Latijnse werkwoord optare 'kiezen, wensen'.

SiTU ACADEMY: DAILY BIBLE STUDIES


KILLER-PLASTIC

UIT EEN OUDE SCHOENENDOOS: DE HERVORMDE KERK OFWEL DE DOM VAN ALMENUM (HARLINGEN)MEMO FRIESE GESCHIEDENIS: AGRICOLAFORTEMAN VAN ALMENUM

In 771 werd Karel de Grote koning van Duitsland en Heer van de Nederlanden, waaronder Friesland.

Karel was een Christen-vorst, die uitbreiding van zijn rijk vond in aanvallen op zijn heidense buren, waaronder de Saksen. Karel liet de Saksische wereldboom, een kolossale eik omhakken. Het christendom zegevierend over een oud natuurgeloof, waarin bomen een centrale plek hadden.

Hetzelfde gebeurde in deze streken.

Op de hoogte van Amenum stonden een aantal heilige eiken, omringd een aantal gebouwen, die gebruikt werden door priesters en pelgrims, die vanuit de wijde omtrek het heiligdom kwamen bezoeken.

Een Forteman is een plaatselijke gezagsdrager, die door Karel de Grote werd aangesteld.

In 777 liet deze Forteman, op last van de koning, de heilige bomen omhakken. Van het hout, werd op een vijf meter hoge wal, de eerste kerk gebouwd en gewijd aan de Heilige Michael.

Voor zover bekend, de oudste christelijk kerk in Friesland, die als zodanig al 1239 onafgebroken wordt gebruikt.

De tweede Forteman heette Magnus en hij was het, die met een contigent Friese ruiterij, de Paus in Rome te hulp schoot.

In 799 werd de Paus Rome uit gezet. Hij zag geen andere mogelijkheid, dan naar Karel de Grote te reizen, die in Paderborn hof hield.

De koning reageert onmiddellijk en doet berichten uitgaan aan zijn vazallen om troepen te sturen.

Magnus Forteman geeft gehoor aan de oproep van zijn wereldlijk Heer en slaat de weg in naar Rome.

Aangekomen, zal hij zich gemeld hebben bij Charlemagne. De vooruitzichten waren somber. Rome was een vesting en zou alleen na een langdurig beleg vallen. Dit betekende veel slachtoffers, geld en vooral tijd. Al had Karel de Grote veel gebied toegevoegd aan zijn rijk, een lange afwezigheid zou leiden tot oproer en lokale opstanden.

Magnus Forteman heeft Karel van dit dilemma bevrijd. Hij, samen met zijn manschappen, ontdekten een ingang tot de Heilige Stad. Via een oude watervoer, die niet werd verdedigd, lukte het de strijdmacht van Charlemagne Rome binnen te dringen en de macht van de Paus te herstellen. Niet voor niets heeft de Paus Karel met Kerstmis 800, tot Keizer gekroond van het Heilige Roomse Rijk.
Code geel: Koegelwieck vaart maandag niet: HARLINGEN - In verband met de voorspelde stormachtige wind op paasmaandag vervalt de sneldienst van de Koegelwieck naar...

WIE VAN DE GESCHIEDENIS NIET WIL LEREN, IS GEDWONGEN DIE TE HERHALEN


GLOBAL UPDATE: LATEST EVENTS MARCH 2016VOGELRIJMEN

IN HET DIEPE


Het grijze dons overheerst zijn pak.
Hij hipt voorzichtig op het dak.
Dit ochtenduur
begint zijn eerste avontuur.
Hij neemt de tijd.
Verzamelt moed.
Het is een grote stap
om te ontdekken,
dat als je de eerste keer wilt vliegen,
je vol vertrouwen springen moet
PLEASE, ALLOW ME TO INTRODUCE MYSELF:
 COCKPIT VIEW