donderdag 29 december 2016


NECESSARY STEPS TO TAKE
besides stuying the program (streamed on 5 blogs)

  1. Forget everything you have been taught about the basics, the roots of our exist, necessities to direct our future, they are all false and manipulative and give you a fake impression of the world you live in and of yourself.
   In many cases, quiet the opposite. Or just part of it.
   We, as the human species, just use part of our senses and abilities. This makes us fulnerable and docile; easy prey to the real powers of the universe.

 1. Forgetting does not mean throwing away. You have to test your knowledge and abilities. There is a completely new, inspiring world awaiting you. Content of program is published on five blogs and Facebook).

 2. Commerdial tv openly admits that their programs contain “productplacement”. Not mentioned is the attitude-management. We are bombarded with choices: how we can get a beautiful skin, how much is that car; but also choices of live and death. We have chosen to be a major player in worldwide erupting wars, rebellion and local uprisings. Lives have been lost; our own but also the dead of soldiers and civilians on the side of the enemy.
  So, don't choose and withdraw from the heat of the battle.

 1. Experiencing “the other side” is possible by study of the program (5 blogs) and a special Facebook page.

   1. Block input. Use twitter, Facebook, Whatsapp, smartphone as less as possible. Wake-up and look around.
    Search for “your” truth.

dinsdag 27 december 2016

vrijdag 23 december 2016

De nieuwe koning
Op mijn tweede trektocht in de Himalaya ontmoette ik een wat oudere gids, die onze “track” begeleidde. Omdat we alle twee van een gemoedelijk tempo hielden, liepen we in de loop van de dag gezamenlijk achteraan. Hij was trots op de schoonheid van zijn land en omdat ik, in zijn ogen, oprecht geïnteresseerd was in zijn land, vertelde hij me onderweg verhalen over heilige bergen, wraakzuchtige goden en verborgen valleien. Op een avond vroeg ik hem naar de betekenis van de politieke graffiti op de huizen. Omstandig begon hij me de tegenstellingen uit te leggen tussen etnische groepen, kasten en westerse invloeden. Maar de belangrijkste oorzaak van de problemen waar Nepal voor stond, was, naar zijn mening, de veranderde rol van de koning. “Ik heb de oude koning nog gekend. Hij bezocht zijn hele rijk … te voet! Er was geen dorp of tempel, die hij niet kon bereiken. Door zijn reizen en zijn gesprekken met gewone mensen, was hij in staat om eenheid te behouden. Nepal ligt ingeklemd tussen China en India en verdeeldheid zou het kwetsbaar maken.” Hij legde wat houtsplinters op het vuur. “Zijn zoon brak met die gewoonte. Hij wenste als vorst rondgedragen te worden en omdat het vervoer met een draagstoel erg veel organisatie vroeg en veel mankracht behoefde om deze mobiele troon de bergen op en af te dragen, bezocht hij vooral de steden in de Centrale Vallei. Het gevolg was, dat de koning Kathmandu amper meer verliet en daarom geen voeling meer had met het wel en wee van zijn onderdanen. In ieder geval veel minder dan zijn geliefde vader.” Hij greep een talisman, die om zijn nek hing en prevelde een tijdje voor zich uit. “En dan hebben we nu een nieuwe koning. Deze gaat met de moderne tijd mee en legt al zijn bezoeken af … per helikopter!” Zijn boodschap was mij duidelijk. Tijdens een dynastiek koningschap, doen zich ontwikkelingen voor, die tot de uiteindelijke ondergang zullen leiden. Oorzaak de totale vervreemding van de “driedimensionale” wereld, die ons wel en wee bepaal
Ik bezocht Nepal in de tachtiger jaren. In de jaren daarna eer-den de interne spanningen van de, omvangrijke, koninklijke familie de kroonprins te veel. “In een vlaag van verstandsverbijstering” maaide hij zijn ouders met een machinegeweer neer, doodde en verwondde een groot aantal omstanders. Zelf kwam om het leven in een vuurgevecht met de toegeschoten paleiswachten.

maandag 19 december 2016


https://youtu.be/j3FHF4f4Zro 
HARLINGEN 100 JAAR GELEDEN
HARLINGER STRAATNAMEN
Van de “vereniging Oud Harlingen” ontving ik een oude ansichtkaart. “Paul Krugerlaan bij winter.”
Het gaat hier om een ingrijpende transformatie. Wat nu de Zuid-Oostersingel heet, was vroeger de Paul Krugerlaan en de houten brug is rond 1900 gesloopt en vervangen.
Ik denk, dat de naamsverandering een politieke achtergrond. Paul Kruger, van het wildpark, was de voorman van de Boerenbeweging, die in Zuid-Afrika een eigen staat hadden gesticht. Die onafhan
kelijkheid werd door de Engelsen betwist en bevochten. Vooral toen er goud en later diamanten werden gevonden.
Toen de Engelsen opdrongen, werden in Nederland straten vernoemd en beelden geplaatst (President Steijn in Deventer).
Dit was natuurlijk een doorn in het oog van de overwinnaar, Engeland. Harlingen onderhield nauwe economische banden met name met Londen en Hull. De stad noemde zich “Kleine Londen”. Om de lieve vrede werd de Boerenheld Paul Kruger uit het straatbeeld verwijders, om Zuid-Oostersingel te worden gedoopt.
Een andere naamsverandering trof de kade Leeuwardere(i)nd. Beide kades/straten werden Franekere(i)nd genoemd. Hiermee werd een stukje historie weggepoetst. Aan het Leeuwardere(i)nd vertrokken de boten naar Leeuwarden, aan de overkant (bakkerij Overzet) de boten naar Franeker! Er waren derhalve ook logementen e.d. Het hoekpand bij het park heet niet voor niets “Morgenwekker”.
Tot slot de “Roepertsteeg”, tussen Voorstraat en Noorderhaven.
Deze steeg was in vroeger jaren een “poeper”-steeg. Een plek waar bezoekers aan Harlingenhun ontlasting konden doen. Aan de poorten en bij het havenkantoor konden vreemdelingen een penning kopen, die hiertoe het recht gaf.


foto van Situ Harns.

zondag 18 december 2016


WIST U DIT?JOHAN V., alias de Hakkelaar, heeft deze naam niet te danken aan enig spraakgebrek. Deze bij-naam dateert uit de tijd, dat Johan V. in de handel zat van tweedehands auto's. Waar speelde deze handel zich af?

Bij tankstation “de Hackelaer”, aan de A1 bij Muiden.Het “Rode Kasteel, een monumentaal pand aan de van Eeghenstraat 80-82 in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Met een eigen parkeergarage voor 6 auto's.

Vraagprijs: 18,7 miljoen. De hoogste vraagprijs ooit. (sept. 2016)Het meest geliefde nummer van André Hazen is “Ze gelooft in mij.” De zanger bracht hij in 1980 uit. Het was niet door Andrei gemaakte maar een vertaling van “She believes in me” van de Amerikaanse singer-songwriter Steve Gibb. Dit nummer werd vooral bekend door de uitvoering van Kenny Rogers.Verenigde Staten kent space-troopers!

Aan een recente militaire oefening in Australië werd deelgenomen door ruimte-commando's. Dit zijn gespecialiseerde parachutisten, die op kilometers hoogte naar beneden springen en door op het laatste moment de parachute te manipuleren, blijft het landingsgebied en de doelen in beeld.HACKING

Een raket, op weg naar het ISS (het Internationale Ruimte Station met voorraden voor de astronauten, is ontploft. Volgens sommige commentatoren is de raket “gehackt” en hebben kwaadwilligen de raket gesaboteerd.

Vreemd genoeg is er ook al eerder een raket gesaboteerd. Nota Bene, de voorganger van deze raket en ook geladen met proviand en materiaal voor de ISS. Toen al werd “hacking” genoemd als mogelijke oorzaak. Met spanning wordt uitgekeken naar de volgende lancering in Kazachstan.Je hebt werkmieren, werkbijen en ook werk-wespen. Zij verzorgen de nieuwe generatie en voeden zich met de suikerriet ontlasting van de larven.

Tegen de herfst is de nieuwe generatie uitgevlogen en verdwijnt hun voedselbron. Dit zijn de zogenaamde terror-wespen, die niet zijn weg te slaan.

Oorzaak: de wespen hebben vreselijke honger.

HARLINGEN

foto van Sebastiaan Margo Posthuma.

vrijdag 16 december 2016

OPMERKELIJK E.U.

Nederland kan de toegang van de Oekraïne tot de E.U. blokkeren. Zo blokkeert Griekenland al jaren de toetreding van Macedonië tot de Europese Unie.

DE WADDENZEE

foto van Johan Balt Fotografie.
foto van Situ Harns.
Uitgelekt: gedeelte van het partijprogramma 2017 van de nieuwe lokale partij "PASSIE VOOR HARLINGEN"


Vitalisering oude stad (Harlingen)


Inkleuren van de panden ...in de oude stad, aanbrengen historische details en ornamenten. de houten afscheidingen tussen de panden inkleuren, idem de bruggen, creeeren van een boulevard aan de zeezijde, autoluw maken van de binnenstad, herbouw gesloopte panden en van de molen DE BAZUIN.
Meer stadsgroen, aanplant bomen, een hondenveld op loopafstand.
Educatie over de geschiedenis van de stad en de Frieslanden,Alle werkwilligen zouden aan de slag kunnen. Jong of oud, geschoold of ongeschoold, allochtoon of autochtoon. Harlingen, inclusief Midlum en Wynaldum, is wat ons bindt en inspireert.

donderdag 15 december 2016


Problemen in de jeugd zijn vaak een voorbode

PIEK IN JEUGDHULP
9 JAAR IS DE MOEILIJKSTE LEEFTIJD
1,2 procent van de kinderen staat onder toezicht of voogdij. het gaat om 350.000 kinderen, van wie 203.000 jongens en 144.000 meisjes. Van de kinderen, die jeugdhulp krijgen, zijn de meeste 9 jaar. Meisjes pieken ook rond het 15e en 16e levensjaar. Meestal gaat het om hulp vanwege spijbelen. gedrag, ruzie met de ouders of een depressie.
PASSIE VOOR HARLINGEN. VERBORGEN SCHOONHEID (Noorderhaven)


foto van Situ Harns.

dinsdag 13 december 2016


MONKEY MEMO

Rotterdam is nog steeds de grootste haven van Europa; groter dan Hamburg of Antwerpen. Mondiaal zijn Sjanghai, Hungbo Zoutpan, beiden China, en Singapore groter dan Rotterdam.Leven in de stad is slecht voor het DNA van koolmezen. Ze worden sneller ouder.Het Japanse bedrijf ALE beschikt over een satelliet, die op commando bolletjes loslaat. Het scala is groot; variërend van 1 vallende ster tot complexe figuren.Een aantal vingers van Galileo Galilei is bewaard gebleven en worden tentoongesteld in he “Museo Galilei” in Florence.Het open Friese landschap is langzaam “geschapen”. Friese boeren gingen steeds bedrijfsmatiger werken en door het streven naar grootschaligheid verdwenen bossen, houtwallen en heggen. Ten faveure van de exploitatie van het land door middel van een kapitalistische verdienmodel.Uit de krant

Middelmaat troef op Friese Hbo-opleidingOUD AMSTERDAM, de bekende kaassoort, is weer in de aanbieding. Dat is ook nodig. Oud-Amsterdam wordt gemaakt van Friese melk en speciale enzymen zorgen ervoor, dat de kaas niet hoeft te rijpen en direct “oud” is van smaak. De enzymen blijven echter actief. Hierdoor wordt de kaas overrijp. Voordat het product oneetbaar wordt, gaat Oud Amsterdam in de aanbieding. Wat overblijft wordt als veevoer verkocht.

zondag 11 december 2016


GESLOOPT IN HARLINGEN: NOORDERHAVEN 1 - 7

DE GESCHIEDENIS VAN HARLINGEN

DE MAGNUS-LEGENDE

Het slot van de legende speelt zich af in de Michaelskerk (Grote Kerk) en begint als volgt.

Het was tijdens Karel de Grote (rond 800), dat op aanwijzing van een evangelieprediker een oud vaandel werd opgegraven. Dat eeuwen in de grond verborgen had gelegen. Dit vaandel was nog afkomstig uit het zesde nageslacht van Sem. Een van Noach's zonen!

Drie Friezen waren op tocht/reis in Azië terecht gekomen en een van hen had aan het nageslacht van Sem belangrijke diensten bewezen. Hem werd tot beloning een rood vaandel geschonken; het symbool voor alles wat goed en edel, recht en rechtvaardig was. Met dit vaandel keerden zij terug in de Friese landen. In latere tijden, toen woeste horden hier roofden en brandschatten, plunderden en moorden, werd het in de grond verborgen, opdat het vaandel niet in handen van deze barbaren zou vallen. Rond 800 wordt dit vaandel dus teruggevonden. Het wordt geschonken aan Magnus Forteilandnd, de eerste onder de Friezen, een strijdhaftige Roelantsfiguur. Hij kwam op voor ieder, die verdrukt werd en was waardig het vaandel te voeren.

Koning Karel roept hem op en aan het hoofd van zijn krijgsknechten trekt hij naar het zuiden en schaart zich aan de zijde van Charlemagne.

Samen trekken ze naar Rome om de Paus bij te staan tegen “heidense' barbaren, die hem bedreigen en hem zelfs uit Rome hebben verdreven. De barbaren en opstandige Romeinen worden verslagen en Magnus Forteman en zijn Friese soldaten hebben hierin een belangrijk aandeel gehad. Met pauselijke en keizerlijke keuren (voorrechten), de zg. 24 Magnus-keuren, komt Forteman weer in de Dom van Almenum terug. Hier legt hij de Magnus-vaan en Magnus-keuren neer.

De eerste van de keuren luidde:Alle Friezen zullen vrije mensen zijn, zolang de wind de wolken waait en zolang de aarde zal bestaan.

The Australian government wants to give a $1bn loan to a toxic coal complex in the heart of the Great Barrier Reef, destroying the home of turtles and tropical fish. Let's stop the reef-killing deal - join now:


SIGN THE PETITION

zaterdag 10 december 2016


Reactie van de gemeente Harlingen op mijn verzoek om meer vogelhuisjes te plaatsen te Harlingen, Wynaldum en Midlum.

De gemeente Harlingen heeft al voldoende nestkastjes geplaatst, maar ze ziet initiatieven van de burgers volgaarne tegemoet
Dus, ziet U een boom, die naar Uw mening geschikt is voor het plaatsen van huisjes voor onze stads- en dorpsvogels, meldt U dan even bij de gemeente Harlingen, afdeling Groen.
Deze actie is nodig, omdat het aantal stadsvogels afneemt en de soortenrijkdom afneemt. Een veilig eigen huis, ook voor vogels.

PASSIE VOOR VOGELS

vrijdag 9 december 2016

De balans valt bijzonder mager uit voor Theo Francken
Theo Francken blijft weigeren een visum af te leveren aan een Syrisch gezin. Rechters worden weggezet als wereldvreemd, en beroepsprocedures worden tot het bittere eind uitgeput. Knack-redacteur Stavros Kelepouris stelt zich daar vragen bij.


Lees meer

PASSIE VOOR HARLINGEN


foto van Situ Harns.

WIST U DIT?

Zoogdieren, inclusief de mens, hebben de ogen, die ze nodig hebben. Prooidieren, zoals herten, hebben de ogen aan de zijkant, van het hoofd. Ze hebben zo een veel breder gezichtsveld. Jagers, zoals een tijger, hebben de ogen aan de voorkant, zodat ze zich kunnen focussen op de prooi, die ze besluipen. Arenden, gieren en andere roofvogels zien bijzonder scherp, omdat ze veel kegeltjes op hun netvlies hebben. Uilen zien 's nachts de urine sporen van bosmuizen, die violet oplichten op de bosgrond. Slangen zien tot in het infra-rode spectrum en reageren op de lichaamswarmte van hun prooi.
Veel vogels en vlinders zien ultraviolet en zijn dus in staat de werkelijke schoonheid van bloesem en bloemen te zien.

WIST U DIT?

In Oxford wordt jaarlijks de “World Memory Games” gehouden. Vast onderdeel is “Names and Faces”. De deelnemers kregen 99 foto's van een persoon te zien, met vermelding van voor- en achternaam. Een kwartier later kreeg men de foto's weer te zien, maar nu zonder de namen. Van de mogelijke 198 punten (voornaam correct 1 punt en idem voor de achternaam) scoorde de winnaar er 140! Hersenscan's tonen aan dat de hersenen van deze topdenkers niet afwijken van de doorsnee medemens. Het is een kwestie van veel oefenen en dan kun je meedoen aan de geheugenkampioenschappen in Engeland.


Wist U dit?
Door Master Klaas (SiTU)
In de 16e eeuw kwamen de Nederlanden in opstand tegen de Spaanse superstaat, waar de zon nooit onderging. Leider van de rebellie was Willem van Oranje, die ook wel “Willem de Zwijger” werd genoemd.
Deze bijnaam kreeg hij, omdat hij geen Nederlands sprak.
Uitsluitend Frans, een paar woorden Spaans en natuurlijk Duits,
Willem's moedertaal.
De eerste vlag wijkt af van het huidige “rood-wit-blauw”, maar toonde “oranje-blanje-bleu”. Maar de vraag naar deze driekleur werd steeds groter. De verfkleur “oranje”, was duur en de grondstoffen waren moeilijk te verkrijgen.
Daardoor werd het prille “oranje” vervangen door het felle “rood”. De grondstoffen voor de rode verf waren goedkoper en gemakkelijk te krijgen.
Friesland gebruikt dezelfde kleuren (diagonaal), aangevuld met 7 pompebladen (waterlelieblad).
Waarom 7? Omdat Friesland in het verleden 7 Frieslanden heeft gekend.
De zeestrook van Brugge tot Bremen was bewoond door Friezen, met hun eigen “provincies”, waaronder Oostergo en Westergo (Friesland), duidelijk een kerngebied.
Buitenlandse historici beweren dat de USA de eerste kolonie is, die zich losmaakte van de overheerser en de vrijheid bevocht.
Dit is een fout, de eerste koloniën die zich vrijvochten van de Spaanse overheersing en hun vrijheid bevestigd kregen in 1648.
De Verenigde Staten bestonden toen niet eens.

woensdag 7 december 2016


 All That's Hidden Shall Be Revealed! https://youtu.be/oJxOk0wWs-Y

WIST U DIT
1

-= Nederland een diplomatieke vertegenwoordiging heeft bij de Heilige Stoel.
-- Het Vatikaan diplomatieke verhoudingen heeft met zo'n 170 naties.
-- De Paus niet is vertegenwoordigd in China, Vietnam en Saudi-Arabië.
 • De Apostolische diplomatie grote, zij het vaak: onzichtbare, invloed uitoefent op het wereld gebeuren.
 • De gelukkige afloop van de Cuba-crisis (1962) aan deze stille invloed te danken zou zijn.
 • Toen de wereld dicht bij een nucleaire oorlog is geweest.
 • Deze situatie zich daarna een aantal malen opnieuw heeft voorgedaan.
 • De NAVO en Rusland nog steeds “war-games” spelen, die eindigen in een nucleaire oorlog tussen het Westen en Rusland.
 • Het Russische Politburo tijdens de Koude Oorlog een gemiddelde leeftijd had van ruim 75 jaar.
 • Op een Nederlandse vliegbasis nucleaire wapens liggen opgeslagen.
 • Nederland, als lid van de Nato aan bovengenoemde “global war games”, deelneemt.
 • Daarin de atoombommen nog steeds als militair middel worden gezien.
 • Wie de waarheid hierover spreekt, wordt door Justitie vervolgd.
 • We zijn burgers en geen onderdanen.

maandag 5 december 2016


Aan het gemeentebestuur van Harlingen,

de stedelijke vogelstand loopt achteruit, de soortenrijkdom verschraalt.
Vogels zijn een verrijking van de stad en het stedelijk groen en verdienen de helpende hand.
Een van de oorzaken van de achteruitgang is het gebrek aan nestelmogelijkheden onder overkappingen en in “schuilgroen.” Ze worden daardoor steeds kwetsbaarder voor roofdieren; katten bijvoorbeeld,

Daarom verzoeken wij in zoveel mogelijk bomen een nestkastje op te hangen (Roodbaerttuin, Algemene begraafplaats bijv.) Sponsoring (adoptie) zou mogelijk moeten zijn. U zou daarin een voortrekker kunnen zijn.

Hiermee zouden onze gevleugelde vrienden erg blij zijn.
Misschien dat er nog wat geld bestemd voor 2016 overblijft.

Drs. Jan van den Hoff
voorzitter Verenigd Links
afd. Harlingen


Ter herinnering
HARLINGEN KOERST NAAR 2025
een houtskoolschets

Harlingen wil zich goed voorbereiden op de toekomstige ontwikkeling van de gemeente. Daarom is stap op weg naar naar een Structuurvisie, de Houtskoolschets opgesteld. In deze schets wordt aangegeven wordt aangegeven voor welke belangrijke ontwikkelingen bij Harlingen komt te staan en welke richting zij daaraan wil geven. Dat is nodig omdat veel ontwikkelingen bij Harlingen, niet alleen lokaal, maar ook provinciaal en nationaal belang zijn en de gemeente langs deze weg haar inbreng kan leveren. Denk hierbij aan de Zeehaven, de opwaardering van de A31, het uitdiepen en vergroten van het van Panamakanaal, de nieuwe en grotere sluizen, het Wad als beschermd natuurgebied met invloed op de activiteiten op het land en aan dijkverzwaringen die nu en in de toekomst ontwikkelingen zullen gaan bepalen. Door samenhang aan te brengen tussen alle ontwikkelingen weten we nu waar we op moeten letten en worden ad-hoc beslissingen (DE MISTHOORN BIJVOORBEELD) voorkomen. Harlingen kiest in de Houtskoolschets voor een offensieve en zelf bewuste strategie. Een strategie die erop gericht is de kansen die er liggen te benutten op een afgewogen en slimme manier: voortdurend veelzijdig.
IS SINTERKLAAS WIT?
In Afrika woont de rode bisschopsvogel en in Portugal kent men een gele soortgenoot.
Scholeksters worden ook wel "Bonte Piet" genoemd. Witte scholeksters (niet albino) bestaan, evenals geheel zwarte. deze laatste scholekster-soort woont in
AFRIKA!


TrumpHat_18408281_8col.jpg

zaterdag 3 december 2016'De echte staatsgreep is nu aan de gang'
Turkse militairen bij de NAVO in Brussel werden kort na de mislukte coup naar Turkije gesommeerd. Wie daarop inging, zit intussen achter de tralies. Een exclusieve getuigenis.


Lees meer

Stop à la cruauté envers les lapins et tous les autres animaux


Stop à la cruauté envers les lapins et tous les autres animaux


Bonjour Verenigd Links,
Trois mois. C'est le temps qu'il faut pour que la douce fourrure des lapins angoras soit assez longue pour être arrachée.
Quand le moment fatidique est venu, les travailleurs attachent les pattes des lapins ensemble, les suspendent dans les airs ou les étendent sur une planche, et arrachent ou découpent des poignées de fourrure de leur peau sensible, tandis que leurs cris d'agonie fendent l'air.
Ce cycle de peur, de stress, et de douleur recommencera trois mois après, puis encore trois mois après, et ainsi de suite pendant cinq ans, jusqu'au jour où ils seront tués.
Aidez PETA à mettre un terme à l'industrie cruelle de la laine angora et à protéger tous les animaux de la souffrance en faisant un don généreux dès aujourd'hui

NIEUWE WATERKERING IN HARLINGEN UNIEK IN DE WERELD.

In het najaar van 2011 is de nieuwe en hogere waterkering, die voldoet aan de strengere veiligheidsnormen door het Wetterskip Fryslan afgerond. Het Wetterskip startte in het voorjaar 2008 met de verbetering van de waterkering vanaf de keersluis tot de zuidelijke Westerzeedijk. De bestaande waterkering, gebouwd in 1964 voldeed niet meer aan de veiligheidseisen. De verbeterde kering is ongeveer anderhalve meter hoger en ligt 6.80 meter boven NAP. De kering is verplaatst en ligt nu dichter bij zee. De oude keermuur en de spoorwegcoupure zijn afgebroken Een gedeelte van het spoor en het station Harlingen-Haven werden afgebroken en later herbouwd. Het spoor en het vernieuwde station liggen nu volledig binnendijks. Uniek is dat de waterkering met zware storm een beetje met de golven meebeweegt en door scharnieren enkele centimeters achterover kan buigen. Zo'n ingenieus systeem is nog nergens ter wereld toegepast. Ook byzonder is dat de keermuur voor een gedeelte opgevuld is met tempex. Op de keermuur is een wandelpromenade ontstaan van ruim een halve kilometer lang en 4,5 meter breed. Door een opening is de Willemskade bereikbaar voor fietsers en wandelaars. In situaties van hoog water, kan de opening worden afgesloten door een stalen roldeur.

Ook de 1200 meter lange Zuiderpier werd vernieuwd met steenbekleding en is weer toegankelijk voor het publiek.

Rijkswaterstaat betaalde het overgrote gedeelte van de kosten: 38 miljoen euro.

Vraag: Waarom heeft de Friese vlag 7 pompebladen?

Antwoord: Voor de komst van de Romeinen waren er 7 Friesland, gelegen langs de Belgische, Hollandse, Friese en Duitse kust. Van Brugge tot Bremen. De Romeinse bezetting leidde tot een tweedeling. Het zwaartepunt kwam te liggen op Het Oostergo en Westergo. Noord-Duitsland kent nog de aanduiding "Ost-Friesland" en "Harlingerland".

INGEZONDEN TROUW

Bij uw melding over de ontplofte raket met voorraden voor het ISS, mis ik een verwijzing naar een vergelijkbaar ongeval op 26 april. Experts beweerden toen dat de computersystemen gehackt zouden zijn. Dit tweede ongeval zou dit onderstrepen.

donderdag 1 december 2016


VERTAALFOUTEN
Kijk, daar hangt een torenvalk te bidden!”
Velen zullen een dergelijke zin in het verleden hebben gebruikt, zonder te beseffen een oer-oude vertaalfout te herhalen.
Het bidden is een foutieve vertaling van het Engelse “to prey”, op prooi jagen, omdat het werd vertaald als “to pray”, bidden. Vanaf de introductie is de uitdrukking populair geweest en gebleven.
Nog verder gaat het als we de neushoorn nader bekijken. Men maakt onderscheid tussen “witte en zwarte neushoorns.” Bekijken we foto's op het internet, dan blijkt dat beide “soorten” qua kleur niet zoveel verschillen. Wel zijn hun lippen verschillend. En hier zit de vertaalfout.
De Engelse zoöloog schreef op “wide”, in de betekenis van “breed”, en een Nederlandse geleerde, in een vlaag van onbedachtzaamheid, begreep het verkeerd en vertaalde het als wit (white), daarmee tegelijkertijd de zwarte neushoorn te benoemen. Het denkt altijd gemakkelijker. Als je het zwart-wit doet.

SOMETHING TO THINK ABOUT25% VAN DE JONGEREN ONDER 25 JAAR

IS “ALLOCHTOON”
Bpost doet 'finaal en verbeterd' bod op PostNL
Postbedrijf bpost doet een "finaal en verbeterd voorstel" voor de overname van zijn Nederlandse sectorgenoot PostNL.


Lees meer

Zeven strijdtonelen in de oorlog tegen aids: 'De meeste hiv-positieven zitten in de kerk'
1 december is Wereldaidsdag. Als trends zichzelf eerbiedigen, worden ook die donderdag 5205 mensen besmet met hiv. De Verenigde Naties maken zich sterk dat de hiv-epidemie tegen 2030 kan worden uitgeroeid, maar in ontwikkelingslanden kostte aids in 2015 aan meer dan een miljoen mensen het leven.


Lees meer

maandag 28 november 2016


WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
Ik vond het al een schandalige zaak, dat sommige groepen patienten extra eigen bijdragen moesten betalen. Ben je afhankelijk van de GGZ, dan krijg je een eigen bijdrage op je bord geschoven van 200 euro en moet je betalen voor de psychiater en de deelname aan activiteiten. Velen houden het daarom voor gezien, met alle gevolgen van dien (zorgmijders, overlast e.d.) Nu de gemeenten deze zorg onder hun hoede hebben, is deze situatie onder hun hoede hebben, is dit alleen maar verergerd.
De gemeente Harlingen heeft de bijdragen met 5 (!) vermenigvuldigd. Waardoor Thuiszorg geen 12 maar 60 euro moet kosten, thuisbezoek van casemanagers kost de klant 75 euro per uur, een telefoontje kost 1 euro 20 per minuut! Zo kom je wel uit de kosten, maar een groep kwetsbare en “arme” stadgenoten zijn wel de dupe. Ook zij zien zich gedwongen om uit het systeem te stappen. Opnieuw met kwalijke gevolgen voor hun herstel en participatie.

Ik vind dat de gemeente Harlingen aan deze “uitbuiting” een einde moet maken en toegang tot de zorg laagdrempelig houdt. Geld mag hierbij geen struikelblok zijn. Nu is het prijskaartje buitensporig en staat niet in verhouding tot de werkelijk gemaakte kosten.

In afwachting van uw reactie.

Drs. Jan van den Hoff
voorzitter afdeling Harlingen
Verenigd Links

ZOUTWINNING ONDER DE WADDENZEE MAG
De Wadden zee is een natuurgebied met een werelderfgoed status en door Nederlanders onlangs uitgeroepen tot het mooiste natuurgebied van Nederland. Ondanks dat heeft de Hoge Raad de bezwaren de Waddenvereniging e.a. Verworpen. Zij waren bang dat door bodemdaling en een stijgende zeespiegel de Ballastplaat, waar de ziutwinning plaats gaat vinden, zou inklinken en onder de golven verdwijnt. Tienduizenden vogels, die hier op hun trektocht fourageren, met name kanoeten, zouden hierdoor in de problemen komen.
Volgens de Hoge Raad zullen de gevolgen voor de natuur binnen de perken blijven. Frisia mag tot 2052 op die plek het zout wegzuigen.
De Waddenzee balanceert op de rand van de afgrond. Het is niet alleen de zoutwinning; deze komt bovenop de gaswinning, de garnalenvisserij, het opkweken van mossels, zand- en schelpenwinning, het oogsten van kokkels en oesters, gebruik als militair oefenterrein en een toenemende druk van het toerisme en recreatie, bijvoorbeeld door door cruise-schepen .
Dit zal in de toekomst alleen maar erger worden, als het economische rendement in de politiek de voorrang krijgt. In Groningen mag steeds minder gas worden gewonnen, maar de Waddenzee en de nabije Noordzee biedt een goed alternatief. Dit geldt ook voor viskwekerijen.
Er moet een einde komen aan de economische exploitatie van de Waddenzee onder de dekmantel van natuurgebied. We kunen daarbij een voorbeeld nemen aan Duitsland, waar de Waddenzee weer tot leven komt