vrijdag 9 juni 2017


SOMETHING TO THINK ABOUT
Geen nieuws van het formatiefront. de deelnemende partijen worden het niet eens over het onderwerp migratie, niet over mondiale vluchtelingen-stroom, klink beheersbaar, neutraal en controleerbaar. De Turkije-deal maakt daar onderdeel van uit. Dit land ontvangt miljarden om de vluchtelingen tegen te houden en te voorkomen, dat ze naar Europa oversteken. In plaats van een eindeloze voettocht, wacht hen de vluchtelingen kampen en de veroordeling tot een uitzichtloos en marginaal bestaan.
In de formatie wordt gesproken over een zelfde soort deal en dan met Noord-Afrikaanse landen (Egypte, Tunesië en Algerije). Ook deze landen zouden de migrantenstroom indammen en voor opvang zorgen.
Mist U geen land in dit rijtje? Juist, dat is Libië. Het Noord-Afrikaanse land waar juist het overgrote gedeelte de oversteek naar Europa waagt. Marineschepen patrouilleren intensief om de vele schipbreukelingen op te pikken. Het land van Khadaffi, dat in een staat van anarchie verkeerd en onder het geweld van plaatselijke krijgsheren, die om de macht strijden. Er kunnen, kortom, geen afspraken Libië worden gemaakt.
Collectieve amnesie is een verschijnsel waarbij ingrijpende voorvallen worden vergeten of gemarginaliseerd. Bij Libië moeten we bedenken, dat de NATO actief heeft ingegrepen. Egypte bombardeert de bevolking bijna dagelijks. Khadaffi werd met Amerikaanse wapens gedood. Vanaf dat moment kwamen de Libiërs in een neerwaartse spiraal terecht. Een uitzichtloze situatie.
Maar wat we ook moeten bedenken, is dat Turkije het EU-geld gebruikt om politie en inlichtingendiensten te versterken en de controle op en repressie van de burgerbevolking op te voeren. Dit zal in de Noord-Afrikaanse landen ook gebeuren.
Tenslotte dit. Veel van de IS-recruten en martelaren werden geworven in de vluchtelingen kampen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten