zaterdag 2 april 2016

 
Een oudere man uit Neede
nam trouw zijn viervoeter mede.
Maar oh, welk geween.
De hond liep treurend alleen.
Zijn baas was zojuist overreden.


In een ver verleden trok de koning van Macedonië, Alexander, later de Grote genoemd, over de Bosporus met als doel het machtiger Perzische rijk, ten val ter brengen. Gedurende de veldtocht, die tot in India reikte werden zijn ambities groter: goddelijkheid en de (bekende) wereld te veroveren en te overheersen.
In het begin van zijn campagne ondervond zijn leger, zo'n veertigduizend man sterk, weinig tegenstand. Het gaf Alexander de tijd om klassieke locaties te bezoeken, waarover Aristoteles hem had onderwezen. Tijdens zijn bezoek aan Troje confisqueerde hij het schild van Achilles, een Griekse held, die voor de stad van Priamus gevallen en begraven was. In Gordium werd Alexander geconfronteerd met een legende: de Gordiaanse knoop. In de stad werd een enorme kluwen bewaard. Degene, die de knoop van Gordium kon ontwarren, zou over de hele wereld heersen. Onze held loste dit probleem op door de kluwen met zijn zwaard door midden te hakken.
We weten allen, wat er daarna gebeurde. Alexander en zijn “vrienden” en goed-georganiseerde leger versloeg tot drie maal toe de Perzen. In Egypte werd hij tot farao gekroond en in Babylon tot heerser over het Perzische rijk. Zonder op het slagveld te worden verslagen, overleed hij in Babylon, nog geen 33 jaar oud. Zijn rijk viel aan scherven, zijn lichaam werd gestolen en naar zijn graf wordt nog steeds gezocht.
 
Wij staan met zijn allen voor een hele grote kluwen. Onze werkelijkheid is zo geproblemamtiseerd en geïndividualiseerd, dat voor elke oplossing ontelbare problemen opdoemen. We zijn het overzicht kwijt. Financieel dreigt alles uit de hand te lopen, de natuur verpietert, scholen en jeugdzorg staan onder grote druk, ontslag en werkloosheid dreigen. De overheid trekt zich, onmachtig, terug en met name de kansarmen worden uitgeleverd aan de vrije markt-economie. Een Gordiaanse knoop.
De verleiding om de kluwen in 1 klap door te slaan neemt toe. In de te verwachten maatschappelijke chaos dient een strenge, doch rechtvaardige Europese dictatuur te worden ingevoerd om de problemen het hoofd te bieden.
 
Wie van de geschiedenis niets leert, is gedwongen om die te herhalen. De huidige problemen zijn niet onoplosbaar en zelfs de grootste kluwen kan worden ontward. Wat er gevraagd wordt is geduld, toewijding en doorzettings vermogen. Menselijke vaardigheden, die in overdaad aanwezig zijn.
 
Laten we beginnen met ontwarren van de knopen in onszelf.
 
dM, SiTU
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten