zaterdag 22 oktober 2016

Aan

de burgemeester

van Harlingen,drs. R. Sluiter,L.S.,Op mijn eerste treinreis van Leeuwarden naar Harlingen viel me het al op. Afwezigheid van weidevogels.

Enkel eenden, meerkoeten, kraaien en meeuwen.

In de daaropvolgende jaren werd het mij, en velen met mij, duidelijk, dat afname van kievit, grutto en tureluur (o.a.) schrikbarend was.Vreemd vond ik het, toen ik een setje postzegels kocht uit de Vogelserie. Het ging om de grutto en je kreeg er een stempeltje bij: Nederland, Gruttoland!

Op de postzegels informatie over deze weidevogel:

ze was uitbundig aanwezig als stand- en trekvogel!Het laatste onderzoek toont het drama aan. Over een jaar of tien zullen, bij ongewijzigd beleid, de weidevogels zijn verdwenen.Ik verzoek U dan ook als uitgangspunt voor het Harlinger beleid te nemen, dat er binnen de gemeente grenzen

(weidevogel)vogel vriendelijk en stimulerend zal worden gewerkt.Hoogachtend,

drs.Jan van den Hoff

voorzitter Verenigd Links,
afdeling

 HarlingenGeen opmerkingen:

Een reactie posten