maandag 25 januari 2016

Een andere kijk op Harlingen

OP ZOEK NAAR DE TEMPELIEREN-SCHAT


Het Wapen van Harlingen (2)

Trots bewaken 4 leeuwen de brug, die de sas overspant. Een waardige entree naar de binnenste ring, van de oude stad.

In hun klauwen een wapenschild. Een schild met vier kwartieren, 2 rood en 2 wit. Op de kwartieren twee verschillende symbolen: een 8-tal kruizen (2x 4)en twee maal drie “fleur de lis”. Volgens plaatselijke verhalen, volgen de leeuwen met hun ogen de passanten.

Een wapenschild wordt altijd zorgvuldig gekozen en verwijst naar de oorsprong en verworvenheden van een stad.

Harlingen was een stad. Met stadsrechten uit 1234. Het is echter onduidelijk, welke autoriteit de stadsrechten heeft verleend. De Duitse keizer of een van zijn vazallen? De Duitse adelaar ontbreekt echter (vgl. Arnhem en Deventer).

Dekleuren rood en wit hebben in de heraldiek een specifieke betekenis.

Rood staat voor moed, revolutie, kracht, bloed, eer en/of loyaliteit. Wit betekent onder andere georganiseerde religie, puurheid, onschuld en overgave.

Rood en Wit worden gebruikt door de Rooms-Katholieke Kerk en het zijn de kleuren van de Tempel-ridders. Op de witte kwartieren staan 2x4 kruizen. Deze verwijzen ook naar de RK-kerk. Maar er is meer. Dit zijn geen doorsnee kruizen, maar het symbool van, opnieuw de Tempelieren. Deze symbolen, die je ook op andere plaatsen aantreft, geven een byzondere relatie aan tussen de stad en de fameuze ridderorde.

Maar er is meer.
Afbeeldingsresultaat voor het wapen van Harlingen

De Franse lelie (fleur de lis) is zes maal afgebeeld. Deze lelies versterken, volgens de heraldiek, de andere afgebeelde symbolen. In dit gevaal de Tempelieren-kruizen. Bijzonder, maar het wapenschild onthuld nog meer.

Voordat de “fleur de lis” meer decoratief werd gebruikt, was deze Franse lelie het belangrijkste motief van de Merovingers, de eerste Franse konings-dynastie, die werd opgevolgd door de Karolingers (begin 8e eeuw). Deze koningen hadden “helende handen” en ze worden in verband gebracht met de bloedlijn van Jezus. Ook zouden deze mysterieuze koningen in het bezit zijn geweest van de Heilige Graal, een beker, die door Jezus zou zijn gebruikt tijdens het “Laatste Avondmaal” en waarmee hij de wijn met zijn eigen bloed vergeleek.

Toeval, maar volgens “croniquers” uit die periode, maakte de Heilige Graal onderdeel uit van de fameuze Tempelierenschat!

Afbeeldingsresultaat voor het wapen van Harlingen


Het stadswapen van Harns kent sterke verwijzingen naar de Tempelierenorde. Deze connectie blijkt ook uit de stadspatroon, de beschermengel: de Heilige Michael. Deze aarts-engel was een “warrior-angel”; die uiteindelijk het Kwaad, in de vorm van Satan, versloeg en naar een andere wereld hielp. Deze aartsengel werd door de ridder-monnikken vereerd en als voorbeeld gezien. Zijn strijd in de hemel, was hun strijd om de bevrijding van het Beloofde Land van het kwaad in de vorm van de volgelingen van Allah en zijn profeet.

Afbeeldingsresultaat voor the holy grail

Blijft de vraag, hoe en waarom de Tempelieren in Harlingen verschenen en zulke sporen hebben nagelaten.(wordt vervolgd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten