vrijdag 22 januari 2016


LUCHTVERONTREINIGING BETEKENT DAT OOK DE AARDE EN DE MENS WORDEN VERGIFTIGDEen afvaloven aan zee zou voor Harlingen het centrum moeten worden van een een 2e Eemshaven. Het dynamische centrum van een haventerrein gericht op het verwerken van afval. Harlingen Afvalstad. Niet alleen voor de regio, maar voor de gehele EU.

De sloop van scheepswrakken zou hier prima op aansluiten.

De uitstoot van dioxine op het huidige niveau is nog maar het begin als de plannen voor de leefomgeving van de Harlinger doorgaan. De “oude” stad wordt op termijn door vervuilende industrie omringd en afgesloten door een snelweg met aquaduct.Dioxine is een verzamelnaam voor meer dan 100 ernstig giftige stoffen, die bij verbranding van organische stoffen (plastics, sloopmaterialen) vrijkomen. Ze worden opgenomen in ons eco-systeem en de voedselketen. Dioxine is, ook in minimale hoeveelheden, zeer schadelijk en kan ernstige hersenschade tot gevolg hebben, zeker voor baby's.

Bij de keuze voor de REC, zoals die door politiek Harlingen werd gemaakt, won de economie het van de volksgezondheid en de toekomst.

We kunnen ons opwinden over de hoge uitstoot van het gif in november 2015, wat werkelijke aandacht verdient, zijn de effecten van de uitstoot op lange termijn. Dioxine verdwijnt niet en hoopt zich als zodanig op in ons milieu en voedselketen. Met dramatische gevolgen.

Iedereen die zegt, dat dioxine, en al die andere stoffen, geen gevaar oplevert voor de Volksgezondheid, is naief.We moeten de afvalinzameling en verwerking weer zelf in handen nemen. Terugkeer van de omni-vuilnisman. Hergebruik van zoveel mogelijk materialen en grondstoffen moet centraal staan.En de afvaloven?

Misschien kan daar, net als met de kerncentrale in het Duitse Kalkar is gebeurd, een avonturen- of thema-park van worden gemaakt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten