woensdag 5 juli 2017

ARCHEOLOGIE-PROJECTEN VOOR DE HARLINGER JEUGD


Plekken in de gemeente, die m.i. interessant zijn voor onderzoek dmv. grondradar en luchtfotografie


1. 't Griend; nu een vogelreservaat en alleen tijdelijk bewoond, tot de overstromingen in de 13e eeuw een bloeiend eiland inclusief woningen, stallen, schuren, een kerk en waarschijnlijk een klooster. In 1 nacht verzwolgen, de bewoners naar Harlingen gevlucht. Het huidige eiland is, dacht ik, eigendom van de gemeente. In een ver verleden verhuurde de stad het Griend, om er koeien te wijden en konijnen te fokken.
2. De berg van Almenum, vermoede gangen, een crypte en onderaardse ruimten
3. Wynaldum; belangrijke plaats ten tijde van Friese koningen. Aanwezigheid in die tijd van een goudssmid in die periode aangetoond. Vondst van een unieke fibula (mantelspeld)
4. Het parkeerterrein van Albert Heyn bedekt de restanten (o.a. de kerkers) van het 2e Blockhuys (dwangburcht) uit de late Middeleeuwen.
5. Terrein Ludinga, plaats van een voormalig klooster en terp

Geen opmerkingen:

Een reactie posten