vrijdag 7 juli 2017

GESCHIEDENIS VAN HARLINGEN (regio)
Us Mem
Bronzen beeld (1954) van de Nederlandse beeldhouwer Gerhardus Jan Adema (1898-1981). Het staat sinds 1990 aan de Harlingersingel in Leeuwarden. In de volksmond kreeg het standbeeld de naam Us Mem, ter vergelijking met het standbeeld van stadhouder Willem Lodewijk, dat men Us Heit noemde.
Toen onze buurlanden in de jaren zestig van de vorige eeuw Holsteindieren vanuit Amerika gingen importeren, kwam de export van het Fries- Hollandse vee in groot gevaar. Was het Amerikaanse melkvee misschien beter? De productie in de VS per koe was hoger dan in Nederland. Daarom werden in de jaren zeventig Fries-Hollandse koeien geïnsemineerd met sperma van (zwartbonte) Amerikaanse Holsteinstieren. Het uiterlijk van de koeien veranderde. De kruishoogte ging van 130 naar 145 cm (2009) en de melkproductie steeg van 4500 kg in 1970 naar 7400 kg in 1990!De meeste Nederlandse koeien heten nu Holstein-Frisians. Holsteiners overigens van oorsprong Hollandse koeien. Een klein deel van de Friese boeren handhaafden hun oorspronkelijke Fries-Hollandse veestapel. Zij richtten in 1983 een eigen stamboek op: FHRS, dat in 1993 officiëel werd erkend. Het aantal FH-koeien is niet groot (7000 koeien). De gemiddelde melkproductie is 6700 kilo melk (Holstein-Frisians 9270 kg melk, met iets lagere waarden. De voorstanders van de oorspronkelijke Friese koeien geven aan dat de dieren veel minder krachtvoer nodig hebben en dat ze gezonder zijn. In het jaar 2000 zijn er 4 miljoen runderen, waarvan 1,5 miljoen melkkoeien. Door de ziekte blauwtong viel in 2008 de export stil. Met name door een toenemende vraag uit Engeland trekt de export in 2009 weer aan. (Wikipedia Frisia Nr.17)
Us Mem (Fries voor onze moeder) is een bronzen beeld van de Nederlandse beeldhouwer Gerhardus Jan Adema (1898-1981). Het staat aan de Harlingersingel in Leeuwarden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten