vrijdag 21 juli 2017

Dierenambulance
Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders conform art. 41, eerste lid van het reglement van orde van de gemeenteraad van Leeuwarden.
Geacht College,
Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is het zorgelijk te noemen dat het waardevolle werk van de dierenambulance nu stil ligt.
1. Verenigd Links is van mening dat er een extern onderzoek gedaan zou moeten worden om helderheid te brengen in de gang van zaken. Met name de besteding van subsidiegelden. Is het College ook deze mening toegedaan?
2. Welke oplossing ziet het College op korte termijn om het werk dat de dierenambulance doet voort te zetten?
3. Is het College het eens met Verenigd Links dat een situatie waarin een voorzitter ook enig toezichthouder is geen verantwoord bestuursmodel is?
4. Klopt het dat de voorzitter/toezichthouder financiƫle claims bij de stichting heeft neergelegd en mogelijk belang heeft bij de verkoop van het pand van waaruit de dierenambulance opereert? En bij een eventuele fusie.
5. Gezien de ernst van de situatie hoopt Verenigd Links op spoedige beantwoording van deze vragen.


Jan van Olffen   fractie
Verenigd Links  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten