maandag 4 september 2017


KERNGROEP MEMO 5
MOGELIJKE ACTIVITEITEN GEBOUW C

 1. Foto-tentoonstelling van Harlinger fotografen. Lokatie: gebouw C. Deskundige jury + prijs. Onderwerp: Alles van Harlingen
  Motivatie: Harlingen is fotogeniek en er lopen veel kundige fotografen rond.
 2. Leesclub, waarbij niet 1 boek gezamenlijk wordt gelezen, maar de deelnemers een persoonlijke literaire topper bespreken en eruit voorlezen.
  In deel twee van de bijeenkomst komen de literaire producten (gedichten en proza) van de deelnemers aan bod.
 3. Nieuwsbrief, aankondigingen, gebruik Facebook, Twitter.
 4. Onze toekomst wordt mede bepaald door kennis van de religieuze stromingen en botsende wereldbeschouwingen. Gebrek aan kennis en inzicht leidt tot stigmatisering en agressie.
  Voorstel: de vorming van een oecumenisch beraad, waarin representanten van het scala van geloofsovertuigingen in Harlingen vertegenwoordigd zijn. Doel: het ontwikkelen en stimuleren van activiteiten waarin culturen elkaar ontmoeten en religie een plaats heeft.
 5. Voetbaltournooi tussen de wijken, Wynaldum en Midlum.
Doelgroep jongens/meisjes 10 tot 12 jaar
Aan de Liemendijk ligt een daarvoor geschikt voetbalveld.
Ster Vrouwenvoetbal voor de pr, trofee

Geen opmerkingen:

Een reactie posten