vrijdag 15 september 2017

ICT EN SOCIALE MEDIA
aanbod NieuwZuid/ gebouw C

Speel op dit moment met de gedachte om het ict en de pr.kant te scheiden.
Met het tweede bedoel ik de Facebook-pagina die als doel heeft  Ammaroetoe bekendheid te geven en de Harlingers te informeren over doelstelling, plannen, cursussen en gevraagde deskundigheid binnen de projecten. Verder foto's, video's over de lopende activiteiten, een lezing bijv. of een tentoonstelling, Het AMMAROETOE-nieuwskanaal-het tuinproject, buurttuin van de week, foto's van de deelnemers (met summiere tekst). Dit gedeelte zouden door Jan Roorda (als hij dat wil) en mij, kunnen  worden gedragen. Het is een begin
Curus aanbieden met als werktitel "De veranderingen van de ICT". Doelgroep: de wijk en flyeren bij de Vestdijk-gemeenschap en de Maritieme Academie. En dan houdt mijn kennis op. Is dit te organiseren, te bemensen en hoe zou een progrmma er uit kunnen.Cursusduur? Kosten (sponsoring). Maar belangrijk is natuurlijk: willen we dit. Mij lijkt het dat de doelgroep groot is (m.n. de scholen. De cursus interactief?. Edwin zou de drijvende kracht achter de ICT-cursuspoot kunnen zijn en Wim de over-all coordinatie. Ik stel voor dat we hier over niet alle te lange tijd eens van gedachte wisselen. AMMAROETOYOU, Jan
PS Achterliggend: zo maken we het beste gebruik van onze deskundigheden. Zo'n Facebook-pagina lijkt me leuk en ik heb er ervaring mee. Wel wat steun bij de start.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten