maandag 28 november 2016


ZOUTWINNING ONDER DE WADDENZEE MAG
De Wadden zee is een natuurgebied met een werelderfgoed status en door Nederlanders onlangs uitgeroepen tot het mooiste natuurgebied van Nederland. Ondanks dat heeft de Hoge Raad de bezwaren de Waddenvereniging e.a. Verworpen. Zij waren bang dat door bodemdaling en een stijgende zeespiegel de Ballastplaat, waar de ziutwinning plaats gaat vinden, zou inklinken en onder de golven verdwijnt. Tienduizenden vogels, die hier op hun trektocht fourageren, met name kanoeten, zouden hierdoor in de problemen komen.
Volgens de Hoge Raad zullen de gevolgen voor de natuur binnen de perken blijven. Frisia mag tot 2052 op die plek het zout wegzuigen.
De Waddenzee balanceert op de rand van de afgrond. Het is niet alleen de zoutwinning; deze komt bovenop de gaswinning, de garnalenvisserij, het opkweken van mossels, zand- en schelpenwinning, het oogsten van kokkels en oesters, gebruik als militair oefenterrein en een toenemende druk van het toerisme en recreatie, bijvoorbeeld door door cruise-schepen .
Dit zal in de toekomst alleen maar erger worden, als het economische rendement in de politiek de voorrang krijgt. In Groningen mag steeds minder gas worden gewonnen, maar de Waddenzee en de nabije Noordzee biedt een goed alternatief. Dit geldt ook voor viskwekerijen.
Er moet een einde komen aan de economische exploitatie van de Waddenzee onder de dekmantel van natuurgebied. We kunen daarbij een voorbeeld nemen aan Duitsland, waar de Waddenzee weer tot leven komt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten