maandag 2 januari 2017


Aan
de Burgemeester en wethouders
van de gemeente Harlingen.

Betreft OVERLASTBELASTING

L.S.,

als de infrastructurele werken en de bouwprojecten in de komende jaren hun beslag krijgen, verandert Harlingen in een
bouwput.
De inwoners van Harlingen zullen hier aanmerkelijke hinder van ondervinden.

Dit is m.i. onterecht.

Ik stel dan ook voor om voor bovengenoemde projecten een
OVERLASTBELASTING
in te voeren.
De hoogte van dit percentage dient politiek te worden vastgesteld.
De opbrengst zou jaarlijks als kerstgratificatie aan de inwoners van de gemeente Harlingen moeten worden uitgekeerd.
Op de bestaande wijze worden de lasten op de ingezetenen van onze gemeente afgewenteld. Enige compensatie lijkt me op zijn plaats.

Hoogachtend,

Geen opmerkingen:

Een reactie posten