dinsdag 10 januari 2017

PASSIE VOOR HARLINGEN

2112: CRISIS IN HARLINGEN

De “onmogelijke coalitie” in Harns is gesneuveld. De Frisse Wind is vervlogen en de stank van tientallen jaren wanbeheer, bereikt opnieuw ons reukorgaan. Of die stank ooit verdwenen was.

Wat hebben we aan politici en partijen, die in tijden van opperste nood, geen gemeenschappelijke noemer kunnen vinden. Liever barsten, dan buigen op de wind. De jeugd, de gehandicapten, de zwakkeren en de ouderen staan weer in de kou, terwijl juist de gemeente(politiek) zich op deze terreinen dient te profileren.

Het is tijd voor een andere vorm van politiek en van maatschappelijke betrokkenheid. Er is geen gebrek aan betrokkenheid en inzet van de inwoners van onze gemeente, maar ze zijn ondergeschikt gemaakt aan ambitieuze plannen. De Harlinger politiek (en de gemeente) heeft, bij gebrek aan eigen ideeën, zich overgeleverd aan project ontwikkelaars, de Omrin en de havenbaronnen.

Harlingen was ooit een levendige, groene en aantrekkelijke stad en dit dient weer terug te keren. Dat kan door kleinschalige bedrijven te stimuleren en te faciliteren. In plaats daarvan kiest men voor leegstand en bouwpercelen in de binnenstad, die al jaren braak liggen. Laten we er dan maar een tuin van maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten