zaterdag 10 februari 2018


Almenum en Harlingen Een ronde en een vierkante stad
2Harlingen ontstond veel later.dan Almenum in de 9e eeuw.
Bijzonder aan Harlingen is de ontmoeting van zout en zoet, zee en rivier. Om deze antipoden te beheersen, konden sluizen (sassen) niet worden gemist. Deze techniek is mondiaal terug te vinden, maar werd vooral in de 7 Frieslanden ontwikkeld....

In mijn visie was de Grote Breedeplaats een “natuurlijke” haven, met een sas ter hoogte van het Hiddesz-monument. Er tegenover lag een redelijk stabiel, eiland. Hier vestigden zich enkele handelaren. Later werd “'t Eylant” bewoond door Noormannen (9e eeuw, en waarschijnlijk, ter verdediging, ingehuurd door de St.Michaelkerk) en verder uitgebouwd tot “'t Blokhuys”; een vredesburcht die de, uitgegroeide stad, in bedwang moest houden.
Harlingen is een vierkante stad. De stad is zorgvuldig en consequent in vierkanten verdeeld. Kaarsrechte stadswegen en stegen doorklieven de bebouwing. Vierkante steden zijn vestingen en symboliseren economisch kracht en gewin. Rechtlijnigheid en controle.
De naam Harlingen stamt waarschijnlijk van de naam van de aanvoerder van de Noormannen, Harald en van de Germaanse toevoeging “Linggi”, wat zoveel betekend als “behorend tot”: Harald linggi; Harlingen, een rechtlijnige gemeente.

Meer weergeven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten