zondag 18 februari 2018

SiTU-memo 8: Over onze toekomst (2)

Wie van de geschiedenis niets leert, is gedwongen om die te herhalen. We bevinden ons op een ramkoers. Niet met een vijand, maar met de werkelijkheid. De mondiale economie en de huidige productiemethoden zijn gedoemd om te verdwijnen. Het is aan de lokale bevolking en aan het bestuur van de gemeente om dit proces in goede banen te leiden en de kwetsbaren te beschermen en te steunen. Het bestaande beleid moet drastisch worden omgegooid. De gemeente is verantwoordelijk voor kwalitatief goede voorzieningen. Deze mogen niet aan de vrije markt worden overgelaten. Daarnaast heeft de gemeente een taak in de opvang van werklozen, bemiddeling voor werkzoekenden en jongeren, het opkrikken van maatschappelijke achterstanden etc. Om kwaliteit van leven, opleiding, werk en zorg te handhaven, zal de gemeente moeten investeren, moeten innoveren en het voortouw moeten nemen. Door bijvoorbeeld historische panden, binnensteden en stegen te vergroenen en te verfraaien hebben tientallen schilders, bouwvakkers en andere vaklui voor de rest van hun leven goed werk en het biedt prima opleidingstrajecten voor jongeren. Ook buiten de schooluren! Isolatie van woningen, alternatieve energiebronnen, kindveiligheid, leefbaarheid, zorg, water- en energiebesparing behoeven energie en stuwkracht, Opnieuw dit levert hoogwaardig werk op en biedt scholingsmogelijkheden. De groenvoorzieningen en stadsparken handmatiger onderhouden, uitbreiden (stadsmoestuinen) en gevarieerder maken, leidt tot gevarieerde en diverse werkzaamheden, het biedt allerlei educatieve mogelijkheden en het leidt tegelijkertijd tot een opleving van de stad en de bevolking raakt betrokken.

Kleinschaligheid en gebruik maken van het bestaande is de norm voor de toekomst. Maar beleidsmakers zijn hier blind voor. In een havenstad als Harlingen loopt de jeugd lallend en uitdagend over straat, in plaats van het zeegat uit te varen. Onder begeleiding natuurlijk.

DE VRAAG BLIJFT: WAAROM ZOUDEN WE? WE HEBBEN BLIJKBAAR WEL WAT BETERS TE DOEN.Uit: Aanwijzingen voor mijn leerling, Jian, tcm. SiTU

Geen opmerkingen:

Een reactie posten