maandag 19 februari 2018


WAAR KOMEN DE FRIEZEN VANDAAN?

Recent DNA-onderzoek toont aan dat Oostelijke Engelsen en Friezen veel overeenkomsten in genetisch opzicht vertonen. Zo zeer, dat je kunt stellen, dat er sprake is geweest van gemeenschappelijke voorvaderen.

Dat geldt ook voor de taal. Nu nog kent het Friezen woorden, die letterlijk uit het Engels stammen. Oud-Engels en Oud-Fries lijken soms identiek. Ook dit duidt op een gemeenschappelijke oorsprong.

Hoe is dit mogelijk?

Een verklaring zou kunnen zijn dat Engelsen en Friezen afstammen van bewoners van de Noordzee. Die was, na de IJstijd drooggevallen. Zeker de huidige Doggersbank. een hoogvlakte omgeven door landbouw-gebieden en weiden. Het klimaat was aangenaam en de grote rivieren stroomden ter hoogte van Denemarken in de Atlantische Oceaan.

De Noord-zee bewoners kenden hoogstwaarschijnlijk een gemeenschappelijke taal, overleveringen en tradities. Sommigen geloven, dat de Noordzee de locatie van Atlantis, met als centrum de Doggersbank.

Atlantis werd door water vernietigd. Een enorme vloedgolf verzwolg de stad met haar imposante haven en deze machtige stad werd door de golven verzwolgen.

Iets dergelijks is er in de Noordzee ook gebeurd. De zeespiegel steeg, waardoor de toenmalige bewoners werden verdreven. Met als klap op de vuurpijl een tsunami, veroorzaakt door een aardverschuiving ter hoogte van Noorwegen. Voor de definitieve ramp zijn de Noordzee-bewoners weggetrokken naar hogere gronden. Die vonden ze in Denemarken, Noord Nederland en Engeland.

Conclusie: De Friezen komen oorspronkelijk uit het Noorden. Een gestage stroom, met tot slot de vluchtelingen van de Doggersbank. In deze laatste exodus zou een prins als leider een rol kunnen hebben gespeeld. Laten we hem Friso, noemen. De eenheid was verbroken en Denen, Engelsen en Friezen trokken hun eigen plan, dat voor de Friezen resulteerde in de 7 Friese Zeelanden, die reikten van de Noord-Duitse kust tot het Zwin in Belgiƫ.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten