donderdag 8 september 2016


Aan
de redactie van de
Leeuwarder Courant


Met interesse uw artikel over de door Robbert Velt gevonden munt-fibula gelezen.
Ter aanvulling: de versiering van de munt: een Tempelierkruis en de Franse lelie. Beide komen voor op het wapen van Harlingen.
Is het dan te vergezocht, om te veronderstellen, dat het hier een Harlinger munt betreft. De in het artikel genoemde datering (eind 13e eeuw) zou het argument kunnen versterken. In het jaar 1234 verkreeg Harlingen stadsrecht en waarschijnlijk het recht om eigen munten te slaan.


Jan van den Hoff, Harlingen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten