vrijdag 9 september 2016


Dries van Agt verdient een serieus podium

INGEZONDEN LEEUWARDER COURANT

Dries van Agt verdient een serieus podium; in ieder geval een serieuzer podium dan dat van de heren Jansen en Sruick en hun achterban.

Een sterk staaltje propaganda, opgesmukt met drogredeneringen.

Natuurlijk, het bouwen van woningen voor joden een oorlogsmisdaad te noemen is nonsens, als je het kader niet benoemd.

Israël bouwt woningen voor de eigen bevolking op bezet gebied. Dit wordt in krijgskundig opzicht een oorlogsmisdaad genoemd, ook al omdat de gebieden d.m.v. van oorlogshandelingen zijn verworven.

En dit is het geval.

Israël heeft willens en wetens de grenzen, die in 1948 door de Verenigde Naties zijn geaccepteerd, overschreden en grondgebied, dat door de VN aan de Palestijnen was toegewezen, ingepikt en naar eigen inzicht, oa. voor grensbewaking, gebruikt.Zolang Israël officieel deze stand van zaken niet accepteert en “Palestijns” grondgebied bezet en er woningen exclusief voor Joden bouwt, kun je in een afgeleid betoog Netanyahu een oorlogsmisdadiger noemen, net als vroeger toen Johnson geen moordenaar mocht worden genoemd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten