donderdag 29 september 2016


Wat maakt Harlingen zo bijzonder?

 Vandaag is St. Michaelsdag, gewijd aan de meest belangrijke aartsengel. Hij zal als leider van Gods heerscharen op de dag des Oordeels het kwaad verdelgen.
Michael staat afgebeeld op het raadhuis, terwijl hij de draak verslaat. Imponerend, zo'n schutspatroon.
De eerste christelijke kerk in Noord-Friesland werd aan hem gewijd, de Michael-kerk op de “berg” van Almenum. Gebouwd in 777 toen Gustaaf Forteman, op last van Karel de Grote de heilige ...
eiken van Almenum kapte en de heilige runderen slachtte.
Almenum is beduidend ouder dan Harlingen en heeft voor 777 als Fries heiligdom en cult-centrum gefunctioneerd. In die zin overwon Michael het kwaad. Van het hout van de heilige bomen werd de kerk gebouwd.
Toen de protestanten het heft in handen namen, werd de Michaelkerk onteigend en werd de naam veranderd in de Hervormde, of wel Grote Kerk.
De katholieken moesten ondergrond en kerkten eeuwen in schuilkerken, tot katholieken werd toegestaan een nieuwe kerk te bouwen.
Dit is de Michael-kerk aan de Zuiderhaven. Een prachtige kerk, maar die eigenlijk niet zo mag heten. Michaelkerken worden altijd op een heuvel of berg gebouwd. Mont Saint-Michel in Frankrijk is ook in de 8e eeuw gebouwd, maar aan deze aartsengel gewijde kerken zijn schaars.
Dat is bijzonder in Harlingen. Ze bezit twee Michaelkerken, een officieuze aan de Zuiderhaven en een officiële Dom van Almenum, die we neutraal “de Grote Kerk” noemen en waar de protestanten ter kerke gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten