woensdag 21 september 2016


Mensen blijven weg bij de psychiater

Dat de patiënten wegblijven bij de psychiater door de eigen bijdrage was voorspelbaar. Dit is op zich een schande, maar het totaalbeeld is nog veel dramatischer.
Behalve voor de psychiater wordt de GGZ-cliënt geconfronteerd met een eigen bijdrage voor de ambulante zorg, medicijnen en voor de (beschermde) dagactiviteiten. Dit laatste heeft tot gevolg, dat velen met onmiddellijk ingang stoppen en weer terug konden naar de geraniums. Voor gesprekken met een case-manager moet 73 euro worden betaald. Ook telefonisch contact wordt in rekening worden gebracht; 1 euro 20 per minuut.
Bij elkaar opgeteld betekent dit dat een kwetsbare bevolkingsgroep wordt gemarginaliseerd en dat de problemen zullen toenemen, terwijl het perspectief voor hulp en zorg door geldproblemen, velen leven op een minimum, ontbreekt. Het is niet zo vreemd, dat zorg wordt gemeden en de overlast van verwarde mensen toeneemt. Huisartsen geven toe, dat ze onvoldoende gekwalificeerd zijn voor de behandeling van deze clienten.
Schrijnend is het, dat er nu plannen zijn om de zorg te centraliseren, in Franeker nog wel, waar de afgelopen jaren de psychiatrische zorg is afgebroken en tot een minimum is teruggebracht.
Deze regering, de gemeenten en de politieke partijen, die dit beleid steunen, hebben gekozen voor een Amerikaans model. Zorg is uitsluitend beschikbaar voor de rijken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten