woensdag 7 december 2016


WIST U DIT
1

-= Nederland een diplomatieke vertegenwoordiging heeft bij de Heilige Stoel.
-- Het Vatikaan diplomatieke verhoudingen heeft met zo'n 170 naties.
-- De Paus niet is vertegenwoordigd in China, Vietnam en Saudi-Arabië.
 • De Apostolische diplomatie grote, zij het vaak: onzichtbare, invloed uitoefent op het wereld gebeuren.
 • De gelukkige afloop van de Cuba-crisis (1962) aan deze stille invloed te danken zou zijn.
 • Toen de wereld dicht bij een nucleaire oorlog is geweest.
 • Deze situatie zich daarna een aantal malen opnieuw heeft voorgedaan.
 • De NAVO en Rusland nog steeds “war-games” spelen, die eindigen in een nucleaire oorlog tussen het Westen en Rusland.
 • Het Russische Politburo tijdens de Koude Oorlog een gemiddelde leeftijd had van ruim 75 jaar.
 • Op een Nederlandse vliegbasis nucleaire wapens liggen opgeslagen.
 • Nederland, als lid van de Nato aan bovengenoemde “global war games”, deelneemt.
 • Daarin de atoombommen nog steeds als militair middel worden gezien.
 • Wie de waarheid hierover spreekt, wordt door Justitie vervolgd.
 • We zijn burgers en geen onderdanen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten