donderdag 9 november 2017


Something to think about
MEER FRIEZEN ANGSTIG EN EENZAAM
Friezen zijn in vier jaar tijd angstiger, depressiever en eenzamer geworden. Dat blijkt uit de gezondheidsmonitor over 2016, die de GGD Fryslan heeft gepubliceerd. Meer dan vier op de tien Friezen (42%) voelen zich wel eens matig tot ernstig eenzaam. Arbeidsongeschikten en werklozen (60%) voelen zich het vaakst eenzaam. De kans om in een depressie te belanden wordt ingeschat op 39 procent.
De GGD Fryslan geeft geen verklaring voor de toegenomen eenzaamheid en de gestegen kans op depressie.
79% van de Friezen voelt zich gezond en 94 procent is tevreden over zijn eigen leven.
Eenzaamheid went blijkbaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten