vrijdag 3 november 2017

Something to think about
DE GANZEN-JACHT
De natuurclubs It Fryske Gea en Natuurmonumenten staan klaar om naar de rechter te stappen in een poging de Friese ganzenaanpak tegen te houden. De foerageergebieden worden verkleind, de winterrust en er is een taakstelling maximaal 200.000 ganzen per jaar af te schieten. Dat zijn er maar liefst 16.666 slachtoffers van afschot, 555 ganzen per dag!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten