woensdag 15 november 2017

Hallo Bart, allereerst wat achtergrond informatie. Ik ben als vrijwilliger betrokken bij NieuwZuid (Gebouw C). waar allerlei initiatieven worden ontplooid. Een voorbeeld is het programma "Raad en Draad" en Filosofie-debat. Een broeinest van ontwikkelingen.
Een van die ontwikkelingen is het starten van een Stadsbedrijf Harlingen. Dit Stadsbedrijf is werkzaam op die gebieden, die (nog) niet door het bedrijfsleven worden ingevuld.
Ik heb toen een gesprek gehad en daar ingebracht, dat veel historische details van Harlingen onzichtbaar zijn en dat de stad "als beleving" een schutkleur heeft (groen/wit).
Een voorbeeld zijn de prachtige bovenlichten, die onze stad rijk is.

De bewoonster van Bildtstraat 24, mevr. Roeleke Naber, heeft haar bovenlicht beschikbaar gesteld. Hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd. Voor het verlenen van de vergunning is er een offerte nodig. Zowel het kostenplaatje als de keuze van de kleuren.

De bedoeling is om het in juni 2018 te onthullen als voorbeeld van "wat heb ik nou boven mijn deur hangen". Stimuleren van het project door Stadsbedrijf Harlingen, waardoor de,vraag naar geschoolde werknemers zal toenemen. In de toekomst wellicht een scholingstraject voor restauratiemedewerker/schilder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten