dinsdag 28 november 2017

http://www.verenigdlinks.eu/images/huisstijl/logo.png
Nieuwsbrief  10  Verenigd Links  


Verenigd Links is begonnen met een actie om de werknemers van De Friesland te steunen in hun verzet tegen de aangekondigde fusie van de zorgverzekeraar met Zilveren Kruis. Omdat er na een fusie bijna altijd een ontslaggolf volgt. De werknemers van De Friesland willen een zelfstandige eenheid blijven binnen Achmea. Er is gestart met een online petitie op Petities.nl  
Je kunt beginnen met het ondertekenen van de petitie, en misschien wil je zelf ook handtekeningen ophalen en zo helpen met de actie. ( je kunt dan een lijst uitprinten via de bijlage).
Beterschap   
Jan Will is na de fractievergadering van vorige week lelijk ten val gekomen bij het Kruispunt Valeriusstraat, dit vergt nogal wat herstel. Jan we wensen je sterkte de komende tijd ! en we leven met je mee.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Werknemers hebben meer rechten nodig
Het is de hoogste tijd dat werknemers werkelijk kunnen meebeslissen wanneer er een fusie aan de orde is. Wellicht kan zo ook voorkomen worden dat er haast standaard na een fusie een ontslaggolf volgt.
Nu is het zo dat er wel inspraak is, en toch is dat beslist  niet hetzelfde als meebeslissen. Inspraak loopt in Nederland wettelijk via de Ondernemingsraad ( OR), en een werkgever behoort op zoek te gaan naar nog andere vormen van medezeggenschap zoals het werkoverleg. Een OR kan gebruik maken van het instemming en adviesrecht om inspraak te bevorderen.
Personeelsleden van zorgverzekeraar De Friesland boden bestuursvoorzitter Bert van der Hoek een petitie aan tegen de voorgenomen fusie met Zilveren Kruis. Verenigd Links is van mening dat deze werknemers alle mogelijke steun verdienen. Zeker ook van klanten van De Friesland.
Moederbedrijf Achmea bereidt de samensmelting voor en heeft daarvoor ook de instemming van de directie van De Friesland. De zorgverzekeraar wil dit vanwege de tekorten bij dochterbedrijf FBTO.
De OR heeft dan ook gebruik gemaakt van de wettelijke inspraakmogelijkheid en heeft niet positief gereageerd op de fusie. De OR heeft zelfs nog een alternatief voorgelegd waardoor participatiemaatschappij FB Oranjewoud het initiatief heeft genomen met als doel het behoud van de zelfstandigheid binnen het Achmea concern.
Directie voorzitter Bert van der Hoek wil geen externe geldschieter ,want die zal ook zeggenschap willen. Hij voorziet problemen met de gouvernance. Je krijgt dan volgens hem een complexere organisatie en dat wil hij niet. Bovendien wijst hij erop dat de Nederlandse Bank er dan ook iets van zal vinden in haar rol als toezichthouder.
Het is echter de vraag of dat wel zo is, en als het zo is dan is het zaak om daar nog eens goed naar te kijken, want is het toezicht van de Nederlandse Bank er op gericht om de macht van het geld in alles te dienen? Bestuursvoorzitter van der Hoek stelt ook nog dat geld niet het probleem is, want dat is er binnen Achmea voldoende. Dit besluit draait dus puur om economische motieven, geld boven alles, mensen, personeel staan dat maar in de weg. Het is het bekende verhaal, het Neo Liberalisme oordeelt dat geld belangrijker is dan mensen, terwijl ook Bert van der Hoek weet dat er bij een fusie met Zilvere
n Kruis sprake zal zijn van een ontslaggolf. Terecht heeft Roderik Mol van CNV vakmensen opgemerkt dat een fusie niet de juiste oplossing is. De kracht van De Friesland is juist dat ze niet is ingebed in een grote organisatie waardoor ze flexibel kan reageren op ontwikkelingen. Het is dus de hoogste tijd dat de politiek er eens voor zorgt dat de politiek  er voor zorgt dat werknemers werkelijk kunnen meebeslissen wanneer er een fusie aan de orde.
En laten wij de mensen van De Friesland steunen in hun verzet tegen de fusie.   Doe mee en teken de petitie op : petities.nl/steun-de – werknemers –van –de - Friesland      Addy Stoker voorzitter  Verenigd Links
inks.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten