zaterdag 7 april 2018
HET BOEK DER BOEKEN

DE BETEKENIS VAN OPENBARING 8:6 e.v.

En de zeven engelen, die de zeven bazuinen

hadden, maakten zich op om te bazuinen.ZES VAN DE ZEVEN BAZUINEN HEBBEN AL GEKLONKENDe eerste Bazuin

Hagel en vuur, vermengd met bloed, zullen op de aarde worden geworpen.

De aarde zal verbranden en het gras zal verdwijnen.

Deze Bijbelse profetie wordt in verband gebracht met het begin van de Tweede Wereldoorlog, die zeven jaar zou duren. De omvangrijkste oorlog, die de mensheid ooit heeft gekend. Met tientallen miljoenen doden, verminkten en een gedesïntegreerde wereld achterlatend.

De tweede Bazuin

Iets als een berg, brandend van vuur, wordt in zee geworpen. De gevolgen zijn dramatisch. De schepselen in zee sterven massaal en schepen vergaan.

Door de atoombommen, die op Hirosjima en Nagasaki, komt er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. De Koude Oorlog begint; de mens lijkt geen lessen uit de geschiedenis te trekken. De wapenwedloop neemt absurde vormen aan en mini-oorlogen worden over de hele aardbol uitgevochten.

De derde Bazuin

Er valt een grote ster uit de hemel, genaamd Alsem. Alsem is een bitter kruid. Het Russische woord hiervoor is Chernobyl. De passage verwijst naar de verontreiniging, die het gevolg was van deze nucleaire catastrofe. "Vele mensen stierven, omdat het water bitter geworden was."

De vierde Bazuin

Een derde deel van de zon, de maan en de sterren zal worden getroffen en de wereld zal worden verduisterd. Deze voorspelling werd vervuld toen de olievelden van Koeweit in brand werden gestoken.

De vijfde Bazuin en Zesde Bazuin

De rampen, die hier worden beschreven, verwijzen naar de oorlogen in Iraq. "Laat de vier engelen los, die die bij de grote rivier, de Eufraat gebonden zijn." Openbaring 9:14.

Met de sprinkhanen zouden de aanvalshelicopters zijn bedoeld en met de vuurspuwende paarden, moderne tanks.Ondanks al deze tekenen, weigert de mens van zijn dwalingen terug te keren. "Zij bekeerden zich niet van moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen." Deze vorm van extreme denial wordt ook in Openbaring voorspeld.

Volgens orthodoxe christenen en andere gelovigen bevinden we ons in het tussengebied tussen de Zesde en de Zevende Bazuin. Het wachten is op het moment, dat de ware gelovigen uit deze werkelijkheid weggenomen zullen worden. "En zij hoorden een luide stem uit de Hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen." (Op.11). Daarna zal er een periode van zeven jaar aanbreken, waarin de achtergeblevenen opnieuw door honger, oorlog en anarchie zullen worden geteisterd. Pas dan zal de Zevende Bazuin, die de wederkomst van de Heer aankondigt, klinken en zal het Duizendjarig Rijk een aanvang nemen en een nieuw Jeruzalem worden gesticht.

Afbeeldingsresultaat voor 7 BAZUINEN

Geen opmerkingen:

Een reactie posten